Молитва на семейството към св. Йосиф

Свети Йосифе, покровител на Църквата, закриляй Светия отец, епископите и свещениците и цялата Църква, запази я в истинската вяра и в единството.
Свети Йосифе, бащински закрилник на нашите семейства, дай ни взаимна любов и мир в дома; помагай ни във всички наши страхове, нужди и грижи и при възпитанието на децата ни.
Свети Йосифе, ужас за злите духове, не им позволявай да доближават семействата ни и не допускай да се изгуби душата на някой от близките ни.
Свети Йосифе, пример за подражание и покровител на работниците, избавяй тях и семействата им от всички опасности и трудности на времето; помагай им и се моли за тях.
Свети Йосифе закрилник на девиците, вдовиците и сираците, помагай им във всички нужди на тялото и душата.
Свети Йосифе, покровител на умиращите, измоли за всички умиращи днес, а един ден също и за нас, щастлив час на смъртта.
Свети Йосифе, защитник на душите в чистилището, утеши ги в мъката им и ги води към скорошно съзерцание на Бога.
Свети Йосифе, молим те бъди ни баща и закрилник, водач и помощник, така че всички ние да издържим в настоящата борба срещу тъмната сила на злото и да достигнем небесната родина. Амин.

(adorare.ch)

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар