VIII ПОКЛОННИЧЕСТВО ПЕША – МАЛКО ТЪРНОВО 2018 МАТЕРИАЛИ ЗА ДУХОВНИТЕ УЧАСТНИЦИ

„Отворете вратите за Христос!“

Мотото и темата на тазгодишното поклонение е призива св. Йоан Павел II, огласен от него веднага след избирането му за папа: „Отворете вратите за Христос“ (ит. „Aprite le porte a Cristo”). Всеки ден ще размишляваме за това как да отворим oще повече нашия живот, нашия свят за Христос. В нашите духовни упражнения, ще се съсредоточим върху това, което ни води към срещата с Исус: молитвата, четенето на Божието Слово, участието в Светата литургия и Божиите тайнства и в края на краищата срещата с другия човек.
Ще задълбочаваме нашите ежедневни медитации чрез размишление върху кратки откъси от Евангелието и кратки помощни наставления върху тях, подготвени от о. Кшищоф Вонс– салваторианин от Краков, по вдъхновение от методите за медитация на кард. Мартини от Рим.
Насърчаваме ви да изпращате чрез SMS на телефона на координатора Андрей Кръстев: 0896744479 вашите кратко формулирани лични намерения, за които ще се молим всеки ден по време на молитвата с Броеницата към Дева Мария. Духовните упражнения по време на поклонничеството ще бъдат водени от о. Михал Шлахцяк – възкресенец от Бургас, отците Роман Шулц и Владимир Совински – доминиканци от Беларус и Украйна.

ПЪРВИ ДЕН
22 август (сряда)
МАРШРУТ: Бургас – разклона за с. Росен
СВ. ЛИТУРГИЯ: източнославянски обряд, Храм Успение Богородично в Бургас
НАМЕРЕНИЕ НА ДЕНЯ: за мир по светa
ОТКЪС ОТ ЕВАНГЕЛИЕТО ЗА МЕДИТАЦИЯ
Mk 3,20-27
И дохождат в една къща; и пак се събира народ, тъй че те не можеха и хляб да ядат.
И като чуха близките Му, отидоха да Го приберат, понеже се говореше, че бил извън Себе Си. А дошлите от Иерусалим книжници казваха, че в Него е Веелзевул, и че изгонва бесовете със силата на бесовския княз. И като ги повика, говореше им с притчи: как може сатана да изгонва сатана? Ако някое царство се раздели на части една против друга, това царство не може устоя; и ако някой дом се раздели на части една против друга, тоя дом не може устоя; и ако сатана е въстанал против себе си и се е разделил, не може устоя: дошъл е краят му. Никой не може, като влезе в къщата на силния, да ограби покъщнината му, ако първом не върже силния, и тогава ограбва къщата му.
За какво се моля? За сърце, което е свободно и отворено към словото на Исус.
Ще вляза в тълпата от хора, заобикалящи Исус (ст.20). е се постарая да се приближа до Него, за да Го слушам. Ще си дам сметка, че Той винаги има за мен време. Всеки ден ми говори. Всеки ден мога да взема в ръка Евангелието, да го слушам и да живея с Неговото слово.
Исус, въпреки че изцяло се посвещава на хората, не намира разбиране. Не е добре приет, а дори и очернен (ст.22). Вероятно е изпитвал болка заради клеветите на книжниците, които се радват на авторитета на хората.
Това, което става с Христос ми припомня, че ако искам да живея според Евангелието и да го споделям с другите, трябва да се съглася с риска да не бъда разбран и даже да съм оклеветен. Също и за мен може да казват: „в Него е Веелзевул“. От какво най-много се страхувам като ученик на Исус?
Това, че понякога съзнателно се затварям за Божието учение и за Неговата любов е най-болезнената рана на Исус. Отхвърляйки вдъхновението на Светия Дух, човек сам се обрича на вечно осъждане. Това най-голямо нещастие може да срещне дори и тези, които минават за познаващи Божието учение. Ще се помоля за всички, които съзнателно отхвърлят Исусовата благодат на спасението.
Вглеждайки се в своята вътрешност, ще запитам самия себе си: Какво в момента най-много ме затваря за Божието слово и за благодатта? Ще прегърна Исус, молейки Го да събуди в мен жаждата да Го обичам над всичко и да отнеме от мен моите неверности, особено лошите навици и пороци.

ВТОРИ ДЕН
23 август (четвъртък)
МАРШРУТ: Разклона за Росен – Росен – Веселие – Ясна Поляна
СВ. ЛИТУРГИЯ: латински обряд, Веселие
НАМЕРЕНИЕ НА ДЕНЯ: за Църквата в България и нейните пастири
ОТКЪС ОТ ЕВАНГЕЛИЕТО ЗА МЕДИТАЦИЯ
Mт 22,1-14
В онова време: Като им отговори, Исус продължи да говори на първосвещениците и стареите народни с притчи, като казваше:
Царството небесно прилича на човек цар, който направи сватба на сина си. И разпрати слугите си да повикат поканените на сватбата, а те не искаха да дойдат.
Пак изпрати други слуги, като рече: „Кажете на поканените: Ето, приготвих моя обяд; юнците ми и каквото е угоено, са заклани, и всичко е готово: дойдете на сватбата.“ Но те пренебрегнаха: и отидоха кой на нива, кой по търговия; други пък хванаха слугите му и ги убиха.
Като чу за това царят, разгневи се, изпрати войските си, та погуби ония убийци и изгори града им.
Тогава каза на слугите си: „Сватбата е готова, ала поканените не бяха достойни. Затова идете по кръстовищата и, колкото души намерите, поканете ги на сватбата.“ И като излязоха тия слуги по пътищата, събраха всички, колкото намериха – и лоши, и добри; и напълни се сватбения дом с много сътрапезници.
Царят, като влезе да види насядалите, съгледа там един, който не бе облечен в сватбарска премяна, и каза му: „Приятелю, как влезе тук, като не си в сватбарска премяна?“ А той мълчеше. Тогава царят рече на слугите: „Вържете му ръцете и нозете, вземете и го хвърлете във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби.“
Защото мнозина са звани, а малцина избрани.

За какво се моля? За вътрешна щедрост и великодушие в търсенето и намирането на Божията воля.

Исус ми разказва притча за Своето царство. Сравнява го със сватбено празненство. Иска да докосне сърцето ми. Той самият иска да бъде Годеникът на това празненство, а аз да съм, от една страна, поканеният гост, но от друга, самата Годеница, която е Църквата.

Ще запитам за моя досегашен живот. Съобразявайки се с първите мисли и трепети на сърцето, ще изредя поименно най-ценните неща в моя живот. При всяка от тези ценности ще запитам себе си колко силно съм свързан с тях? Какво място заема сред тях Исус?

Исус ме насочва да си осведомя, че животът в Неговото царство превишава всичко. За този, който е вкусил живота с Бога, всичко друго остава маловажно.

Виждайки пренебрегването на Божия призив и Неговата болка от последиците, които водят до страдание, ще си задам въпросите: Има ли в живота ми дни, в които съм преживявал връзката си с Бога като най-висша ценност? Как гледах тогава на моя живот? Какви бяха тогава моите най-горещи копнежи?

Поканените не се възползваха от благодатта и я отхвърлиха по разни според тях уважителни причини. Няма да намеря в Бог най-висшата ценност без пълна и великодушна ангажираност.

Ще запитам за моите усилия в духовния живот, за моята щедрост в призванието ми. Бих ли могъл днес да оставя всичко заради Него?

Исус разказва за щастието на тези, които са призовани и избрани. Моят живот с Бога изпълва ли ме с радост? Щастлив ли съм в моето житейско звание?

Ще се приближа до Исус, молейки Го да разпали в мен копнеж за дълбок духовен живот. В продължение на деня ще повтарям кратка молитва: „Исусе, научи ме да оставям за Теб всичко и да не Ти отказвам нищо!“

ТРЕТИ ДЕН
24 август (петък)
МАРШРУТ: Ясна поляна – Заберново
НАМЕРЕНИЕ НА ДЕНЯ: за България – за вяра и упование в Бога
СВ. ЛИТУРГИЯ: латински обряд, Ясна поляна, празник на св. Вартоломей Апостол

ОТКЪС ОТ ЕВАНГЕЛИЕТО ЗА МЕДИТАЦИЯ
Mт 10,7-13
Исус каза на учениците си: И като ходите, проповядвайте и казвайте, че се приближи царството небесно; болни изцерявайте, прокажени очиствайте, мъртви възкресявайте, бесове изгонвайте. Даром получихте, даром давайте.
Недейте има ни злато, ни сребро, нито мед в поясите си ни торба за път, ни две дрехи, нито обуща, ни тояга; защото работникът заслужава своята прехрана.
В който град или село влезете, разпитвайте, кой в него е достоен, и там оставайте, докато си отидете. А кога влизате в някоя къща, поздравявайте я, казвайки: мир на тая къща! И ако къщата бъде достойна, вашият мир нека дойде върху нея; ако ли не бъде достойна, вашият мир да се върне при вас.

За какво се моля? За дълбоко преживяване на истината, че Исус желае моето свидетелство.

Ще се вслушам внимателно в Исус, Който насърчава учениците си. Поверява им първите апостолски задачи. Ще се опитам да намеря себе си сред учениците, които Учителят изпраща.

Исус иска да бъда свидетел на приближаването на Неговото царство. Самият Той персонализира (олицетворява) тази близост. Живее в мен, в моето ежедневие. Присъства чрез Божието Слово и в Евхаристията.

Живее ли в мен усещането за близостта на Исус? В какви ситуации и знаци най-много усещам Неговата близост? Има ли нещо, което в този момент ме отделя от Него?

Исус иска днес да извършва чрез мен същите дела, за които четем в днешния откъс от Евангелието : иска чрез мен да изцерява, прокажени да очиства, мъртви да възкресява, бесове да изгонва. Вярвам ли в това?

Исус ме предупреждава да не се осланям на моите собствени подсигуровки. Ще се вгледам в моите всекидневни решения, инициативи, апостолски планове. Кое е моята най-голяма опора? Кое е първата опорна точка в моето разпознаване на конкретното призоваване дадения момент?

В моето свидетелстване за Исус трябва да се водя от свободата и мира (ст. 11-13). Само истинската свобода отваря човека и му носи мир. Има ли в мен свобода и мир към тези, които не уважават моите религиозни възгледи?

В сърдечен разговор с Исус ще Му предам всички места, в които живея, които посещавам, хора и отношенията… Ще се моля за себе си: „ Исусе, направи ме инструмент на Твоята свобода и на Твоя мир.“

ЧЕТВЪРТИ ДЕН
25 август (събота)
МАРШРУТ: Заберново – Стоилово – Малко Търново
СВ. ЛИТУРГИЯ: латински обряд, Параклис на Дева Мария покровителка на единството между християните – Малко Търново, празник на св. Лудвиг IX
НАМЕРЕНИЕ НА ДЕНЯ: за единство на християните

ОТКЪС ОТ ЕВАНГЕЛИЕТО ЗА МЕДИТАЦИЯ
Mт 11, 28-30
Дойдете при Мене всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя;
вземете Моето иго върху си и се поучете от Мене, понеже съм кротък и смирен по сърце, и ще намерите покой за душите си; защото игото Ми е благо, и бремето Ми леко.

За какво моля? За дълбоко усещане на нежната любов на Исус по време на трудности и обремененост.

Ще събудя в себе си дъбок копнеж да преживея това размишление колкото може по-близко до Исус. Ще моля Светия Дух да ми помогне да се прилепя към Исусовото сърце и да черпя от всяко слово, което ми казва:

„Дойдете при Мене всички…“ Ще си представя себе си в тълпа от хора, притискащи се към Исус. Ще видя Неговия поглед, който търси внимателно всеки един подред. Поглежда към мен, изчаквайки.

Ще попитам за моите отношения с Исус. Дали се чувствам очакван, приет и възлюбен от Него? Какво ме приближава към Него и какво ме отдалечава? Какво ми пречи най-много да се приближа повече към Него?

„Вземете Моето иго върху си…“ Ще помоля Исус да влезе с мен в тези ситуации в моя живот, в които ми е най-трудно. Ще Го питам: Кое е моето бреме, от което не бива да бягам? Искам ли да го взема върху себе си?

Ще Му поверя най-трудните ситуации в моя живот, които ме обременяват и ми отнемат радостта и мира в сърцето. Ще дойда при Исус и ще Го помоля да стане успокоение за моята душа.

Исус ми обещава, че ако му предам моите страхове и трудности, игото ми ще стане благо, а бремето леко. Вярвам ли в това? Ще си спомня за моментите, в които обещанието на Исус се е осъществила „пред очите ми“. Кои бяха тези ситуации?

Ще отида по-близо до Исус. Ще Го помоля да ме прегърне и да ме притегли към себе си с моята отруденост и обремененост. Ще Го поканя в моя живот. Днес ще нося в сърцето си молитвата: „ Исусе, Ти си моето успокоение и подкрепа.

ПЕТИ ДЕН
26 август (неделя)
АРХИЕРЕЙСКА СВЕТА ЛИТУРГИЯ по случай 25 годишнината на параклиса на Екзархийно светилище на „Пресвета Богородица от Ченстохова“: 10 часа, Храм Пресветата Троица – Малко Търново, ще бъде отслужена от Н.В.Пр. монс. Христо Пройков
НАМЕРЕНИЕ НА ДЕНЯ: за поклонниците в това число и духовните
ОТКЪС ОТ ЕВАНГЕЛИЕТО ЗА МЕДИТАЦИЯ
Йн. 2, 1-11
На третия ден имаше сватба в Кана Галилейска, и Иисусовата майка беше там.
Поканен беше на сватбата също Иисус и учениците Му.
И като се привърши виното, казва Иисусу майка Му: вино нямат.
Иисус й казва: какво имаш ти с Мене, жено? Още не е дошъл часът Ми.
Майка Му рече на служителите: каквото ви каже, сторете.
Имаше там шест каменни делви, поставени за миене по иудейския обичай, побиращи по две или по три мери.
Иисус им казва: напълнете делвите с вода. И напълниха ги догоре.
Тогава им казва: налейте сега и занесете на стария сват. И занесоха.
А когато старият сват кусна от водата, що се бе превърнала на вино (и той не знаеше, отде е това вино, а служителите, които бяха донесли водата, знаеха), той повика младоженеца и му каза: всеки човек слага първом доброто вино и, когато се понапият, тогава по-долното, а ти си запазил доброто вино досега.
Така Иисус тури начало на чудесата Си в Кана Галилейска и яви славата Си; и учениците Му повярваха в Него.
За какво моля? За преживяване на дълбока радост в ежедневието и в призванието ми.
В самото начало ще помоля Дева Мария да ми позволи да участвам в нейните лични отношения с Исус, за да мога по време на молитвата да пребъдвам с Него в дълбока духовна връзка. Ще вляза в сцената на сватбата в Кана Галилейска, за да бъда с Исус и Дева Мария в атмосферата на сватбеното тържество.
Мария забелязва, че на трапезата липсва вино. Виното в Библията е символ на радост, ентусиазъм, бликащ живот – противоположното на монотонността, тъгата и скуката. Кои от тези неща преобладават в моето ежедневие?
Ще моля Дева Мария да ми помогне да видя най-важните липси в моя духовен живот и в моето призвание. Какво най-често ми отнема радостта, ентусиазма и виталността? Какво ме води към тъга, монотонност и скука? Ще кажа на Исус за това.
Дева Мария вижда моите най-скрити недостатъци, които ми отнемат радостта от живота. Казва за тях на Исус. Иска и аз да се науча да Му казвам за това по време на молитва. Ще я помоля да ми помага да изповядвам пред Исус моите грешки.
„Каквото ви каже, сторете.“ Исус не може да ме направи щастлив без самия мене. Той иска да Му се доверя и да отговарям на Неговите вдъхновения. За какво в момента се чувствам призован от Исус? Отговарям ли на Неговите вдъхновения и призиви?
Исус извършва чудо според желанието на Дева Мария. Готов е да изпълни Нейна молба по всяко време. Иска моя живот да стане Неин дом. В Кана Галилейска Той ми показва, че Мария предвижда всяка моя липса и недостатък. Ще Го възхвалявам за това, че ми дава Своята Майка.
Ще поканя Пресветата Дева наново в моя живот. Ще направя изпит на съвестта от моите най-големи духовни недостатъци. Ще ги напиша на хартия и ще ги сложа до иконата или фигурата на Богородица в моя дом. Ще направя акт на пoсвещаване .

Посвещаване на България на Непорочното Сърце на Дева Мария

На тебе, майко наша, поверяваме нашето отечество в тези трудни моменти, които изживяваме. На твоето Непорочно Сърце, майко Божия и майко на Църквата, ние посвещаваме Христовата Църква – Църквата в България: епископите, свещениците, богопосветените души и младежите. Царице на семействата, изпроси от Бог да имаме добри християнски семейства, които живеят във взаимна съпружеска вярност и са достойни сътрудници на Бог в създаването на живота и негови ревностни защитници. Майко на Божията благодат, вложи в душите и сърцата на много младежи и девойки обич за духовното звание и дай им сили да останат верни за този зов. Дево вярна, помогни на всички твои чеда, заедно с нашия върховен пастир, папа Франциск, с нашите епископи и свещеници, да останем верни на Христос и Христовата Църква. Царице на апостолите, помогни на всички, които работят за прославата на Божието Царство в България, да бъдат единни и великодушни в твоята служба. Царице на мъчениците, дай сили и постоянство на всички твои чеда в нашето отечество, по примера на нашите предшественици: епископи, свещеници и миряни, които пожертваха живота си за Христовата Църква и към тебе, нашата небесна майка и покровителка. Амин!

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар