ІІ.2.1. Втора седмица – първи ден

Мария и Пресветата Троица

Никой не е така свързан със Светата Троица като Мария. Който се потопи с любов в отношението и към всяко едно от трите божествени лица , той ще открива с Божията благодат непрекъснато нови дълбочини и красоти.

Размишление: “Трактат за истинската набожност към Пресветата Дева“ т. (16) – Бог е искал да си служи с Мария

Молитва: Всемогъщи вечни Боже, със съдействието на Светия Дух Ти приготви тялото и душата на преславната Дева Мария за достойно жилище на Твоя син; дай на нас, които се радваме от това да си спомняме за нея, да бъдем освободени чрез нейното застъпничество от предстоящите злини. Амин.

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар