Литании за утеха на душите в чистилището

Господи, смили се над тях – Христе, смили се над тях – Господи, смили се над тях.
Боже Отче небесни – смили се над тях
Боже Сине, Изкупителю на света
Боже Свети Душе
Света Троица, един Боже
Света Мария – моли се за тях
Света Богородице
Света Дево на девиците
Скръбна Майко
Царице небесна
Свети Архангеле Михаиле
Всички свети Ангели – молете се за тях
Свети Иване Кръстителю – моли се за тях
Свети Йосифе
Всички свети Патриарси – молете се за тях
Всички свети Апостоли и Евангелисти
Всички свети ученици на Господ
Всички свети невинни деца
Всички свети мъченици
Всички свети епископи и изповедници
Всички свети църковни учители
Всички свети свещеници и левити
Всички свети монаси и отшелници
Всички свети девици и вдовици
Всички Божи светци
Бъди милостив към тях – пощади ги, Господи
Бъди милостив към тях – изслушай ги, Господи
От всяко зло – избави ги, Господи
От Твоя гняв
От дълбоката тъга
От болезнения копнеж
От строгия плен
От всички наказания
Чрез Твоето чудесно въплъщение
Чрез Твоето рождение
Чрез Твоето свято име
Чрез Твоето кръщение и светия Ти пост
Чрез Твоето дълбоко смирение
Чрез Твоето съвършено послушание
Чрез Твоята бедност
Чрез Твоето търпение и кротост
Чрез Твоята безкрайна любов
Чрез Твоето горчиво страдание
Чрез Твоята кървава пот
Чрез Твоето затваряне
Чрез Твоето болезнено бичуване
Чрез Твоето мъчително увенчаване с тръни
Чрез срамното подиграване с Тебе
Чрез несправедливото Ти осъждане
Чрез Твоя тежък Кръстен път
Чрез Твоето жестоко разпъване
Чрез Твоята изоставеност
Чрез Твоята свята смърт
Чрез Твоите свети пет рани
Чрез Твоето свято сърце
Чрез Твоето славно Възкресение
Чрез Твоето чудесно Възнесение
Чрез изпращането на Светия Дух
Чрез заслугите и застъпничеството на Твоята свята Майка
Чрез заслугите и застъпничеството на всички Твои светци
Ние грешници – молим Те, чуй ни
Да избавиш бедните души от тяхното мъчение и страдание
Да направиш да участват във всички добри дела на цялото християнство
Да изслушваш винаги нашите молитви за тях
Да ги утешаваш чрез Св. Архангел Михаил и неговите Ангели и да ги доведеш до вечната светлина
Да ги удостоиш скоро да Те съзерцават
Да дадеш вечните блага на нашите родители, братя и сестри, приятели и благодетели
Да възнаградиш нашите починали епископи и свещеници с венеца на славата
Да дадеш на загиналите войници мира във вечната родина
Да се смилиш над бедните души, за които никой на земята не си спомня
Да вдъхнеш на всички вярващи християни милосърдна любов към душите в чистилището
Да дадеш вечен покой на душите на починалите
Царю на Славата
Исусе, Сине Божи
O Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света – прости им, Господи.
O Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света – изслушай ги, Господи.
O Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света – помилвай ги, Господи.

Да се помолим. Боже, Създателю и Изкупителю на всички вярващи, дари на душите на Твоите слуги и слугини опрощение на всички грехове, така че да получат чрез нашите молитви прошката, за която постоянно копнеят, чрез Исус Христос, нашия Господ. Амин.

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар