Обожаването на Светите Дарове


Поклонението пред Светите Дарове (Адорация) в Католическата Църква е поклонение пред Господ Исус Христос, пребиваващ под евхаристичните видове (Тяло и Кръв). Обожаването може да се осъществява както в тишина, така и под формата на специално богослужение с молитви, песнопения, шествия и други обредни действия (макар че не съществува строго определен ред). Поклонението пред Светите Дарове се утвърждава на Запад като особена проява на благочестие от ХІІІ век, когато в Католическата Църква е въведен празника Тяло и Кръв Христови. Песнопенията, които се изпълняват по време на службата на този празник (традицията смята за автор на текстовете на обожаването св. Тома Аквински) нерядко се използват и при поклонението пред Светите Дарове. Най-важният елемент на обожаването е излагането на Светите Дарове (expositio Sanctissimi Sacramenti), като се различават два вида излагане – излагане на Светите Дарове в дарохранителницата (exposition privatа) и тържествено излагане на Светите Дарове, като свещеникът е облечен със специална одежда за носене на даровете, а Светото Причастие се пренася в Монстранцата (exposition publica). Нерядко при поклонението пред Светите Дарове се извършва и обреда на благославяне със Светите Дарове, когато свещеникът благославя вярващите със Светото Причастие, което се намира в Монстранцата.

Душа Христова, освети ме.
Тяло Христово, спаси ме.
Кръв Христова, напой ме.
Вода, изтекла от реброто на Христос, умий ме,
Страсти Христови, подкрепете ме.
О, Исусе благ, изслушай ме:
Скрий ме в Твоите рани.
Не позволявай да се отдалеча от теб.
Опази ме от лукавия.
В часа на смъртта ми призове ме
и ми заповядай да дойда при Теб,
за да Те възхвалявам с Твоите светци
во веки веков.
Амин.

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар