Църква в окови. Свещениците – мъченици и блажени от ада Дахау (линкове)

1. Свещениците – мъченици и блажени от ада Дахау:

***Следите на блажените

*** Духовен живот. Свидетелства на свещеници-бивши концлагеристи

***Страданията на свещениците в концлагера Дахау

***Свещеническият Каритас в концлагера Дахау

***Пастирски грижи на свещениците в Дахау за останалите концлагеристи

***Параклисът в барака 26 на концлагера Дахау

***Невъзможното става възможно: Свещеническо ръкоположение в концлагера!

***Статистически данни. Нацистките „основания“ за осъждане на свещеници на концлагер

2. Кармилската обител „Свещена кръв“, Дахау

***2. Кармилската обител „Свещена кръв“, Дахау – място за молитва, изкупление и помирение

3. Блажени и мъченици от нацистките концлагери и затвори – молете се за нас!

***Блажени епископ Михал Козал

***Блажени отец Стефан Винценти Фрелиховски

***Блажени отец Джузепе Джироти

***Блажени отец Титус Брандсма, O.Carm.

***Блажени отец Алоис Андрицки

***Божи Слуга Енгелмар Унцайтиг, CMM

***Блажени Тадеуш Дулни, семинарист

***Блажени отец Георг Хефнер

***Блажени отец Хиларий (Павел) Янушевски

***Блажени отец Герхард Хиршфелдер

***Блажени отец Карл Ламперт

***Блажени отец Юзеф Кшищофик (Хенрик), OFM Cap.

***Блажени отец Алойзи Лигуда SVD

***Блажени брат Станислав Тимотей Трояновски OFM Cap, мъченик

***Блажени отец Ото Нойрурер

***Блажени отец Карл Лайснер

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар