Духовно осиновяване на заченато дете

ДУХОВНО ОСИНОВЯВАНЕ НА ЗАЧЕНАТО ДЕТЕ

Какво представлява?
- То е молитва в защита на заченатия живот.
- То е помощ за хората, страдащи заради греха на аборта.

ОБЕЩАНИЕ ЗА ДУХОВНО ОСИНОВЯВАНЕ
Пресвята Дево, Богородице Марио, всички ангели и светци, воден(а) от желанието да помагам в защита на неродените, аз ………………………………….. твърдо обещавам, че от този ден …………………, празник на ……………………………, осиновявам духовно едно дете, чието име знае само Бог, и в продължение на 9 месеца всеки ден ще се моля за спасяването на живота му и за праведен и честен живот след раждането му.
Обещавам:
- да казвам ежедневната молитва с намерение за нероденото дете;
- всеки ден да казвам една от тайните на Броеницата;
- решавам още по собствена воля:
………………………..
………………………..
………………………..

……………
(подпис)

ЕЖЕДНЕВНА МОЛИТВА
Господи Исусе Христе, чрез застъпничеството на Твоята майка Мария, която Те е родила с любов; чрез застъпничеството на Св. Йосиф – човека на упованието, който се е грижил за Теб след раждането Ти, моля Те за това неродено дете, което осинових духовно и което е заплашено от унищожение.
Моля Те, дай на родителите му любов и смелост да запазят живота на своето дете, който самият Ти си му отредил. Амин.

ОТГОВОРИ НА НАЙ-ЧЕСТО ПОСТАВЯНИТЕ ВЪПРОСИ

1. Какво представлява духовното осиновяване?
Духовното осиновяване е молитва за дете, заплашено от унищожаване в майчината утроба. Продължава 9 месеца и се състои в ежедневно казване на една от тайните на Броеницата („Отче наш“ и 10 „Радвай се“) и на специална молитва за детето и родителите му.
Към молитвата могат да се добавят и избрани по собствена воля допълнителни решения.

2. Какви могат да бъдат тези допълнителни решения?
Допълнителни решения могат да бъдат например: честа изповед и причастяване; обожаване на Пресветото Тайнство; четене на Свещеното Писание; пост на хляб и вода; по-усилна борба с пороците, помощ на нуждаещи се; допълнителни молитви (литании, деветници, броеници).
Да се приемат изпълними решения, в зависимост от инивидуалните възможности.

3. Може ли да се осиновява духовно без допълнителни решения?
Да. Допълнителните решения не са задължителни, макар че осиновяващите би трябвало охотно да поемат такива решения.

4. Как е възникнало духовното осиновяване?
То е възникнало след явленията във Фатима като отговор на призива на Божията Майка за молене на Броеницата, покаяние и удовлетворяване за греховете, които най-много раняват Непорочното й сърце. През 1987 г. починът е пренесен в Полша. Първият център за духовно осиновяване бе създаден в църквата на отците-паулини във Варшава. Оттам то се разпространява из цялата страна и чужбина.

5. Какви са плодовете на духовното осиновяване?
Духовното осиновяване лекува дълбоките вътрешни рани, които абортът като грях причинява. То позволява майките да си възвърнат вярата в Божието Милосърдие и донася мир в сърцата им. Като много конкретен, безкористен и личен дар (молитва, жертва и пост) помага, особено на младите хора, да формират характера си, да се борят с егоизма, да откриват радостта на отговорното родителство, да бъдат способни да виждат любовта и секса с Божиите очи. Системната молитва, добрите дела и намерения задълбочават контакта с Бога. Духовното осиновяване помага да се открие дълбокия смисъл на забравените аскетични практики. Може да спомогне за възраждането на любовта и общата молитва в семейството.

6. Кой може да осинови духовно?
Всеки: миряни, богопосветени, мъже, жени, хорат на всякаква възраст. Единствено децата го правят под ръководството на родителите си.

7. Колко пъти може да се осинови духовно?
Многократно, при условие, че са изпълнени предишните обещания.

8. Трябва ли всеки път да се дава обещание?
Да.

9. Може ли да се осинови повече от едно дете?
Духовното осиновяване се отнася само за едно дете.

10. Знаем ли каква народност ще бъде осиновеното дете?
Не знаем. Името на детето знае само Бог.

11. Откъде да съм сигурен, че Бог ще чуе молитвата ми?
Нашата увереност се основава на вярата във всемогъществото и безкрайното милосърдие на Бога. Бог е Този, Който дава живота, и Неговата воля е всяко заченато дете да живее и да бъде обградено с любовта на родителите си.

12. Грях ли е, ако някой ден забравя да кажа молитвата?
Забравянето не е грях. Грях е съзнателното и доброволно пренебрегване на даденото пред Бога обещание.

13. Прекъсва ли се духовното осиновяване, ако съм изоставил молитвата за по-дълго време?
Продължителното изоставяне на молитвата (месец-два) прекъсва духовното осиновяване. Тогава обещанието трябва да се поднови и да се положат усилия за изпълняването му. Ако прекъсването на молитвата е било за кратко, периодът на духовно осиновяване се удължава според пропуснатите дни.

14. Хора без църковен брак могат ли да осиновяват духовно?
Да, както и разведени.

15. Трябва ли обещанието за духовно осиновяване да се дава в тържествена форма, единствено в църква в присъствието на свещеник?
Препоръчва се обещанията да се дават тържествено, макар че могат да се дадат и частно.

16. По какъв начин се дават частни обещания?
Трябва да се прочете текста на обещанието (най-добре пред разпятието или пред икона) и от този момент през следващите 9 месеца да се казва една тайна от Броеницата по избор и ежедневната молитва за детето и родителите му. Добре е да си запишете датата на започването и завършването на молитвите, за да не я забравите.

(Брошура на Фратерната на Мирския орден на Св. Доминик в София,
ул. „Люлин планина“ – 7, 1606 София)

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар