Евхаристичното чудо в Ланчано

Евхаристични чудеса са ставали в много страни: в Италия, Франция, Германия, Австрия, Португалия, Испания, Белгия, Швейцария, Холандия, Египет, Индия, Океания. До днес са познати стотици. Християните вярваме, че в Светата Евхаристия Бог действително присъства сред нас. Няма друга религия, която да казва нещо подобно. Ще представим някои от тези чудеса, за да се приближим до това най-голямо тайнство на християнската вяра, доколкото това е възможно и доколкото Бог сам ни отваря вратите за неговото познание.

Най-известното евхаристично чудо, признато от Църквата, се случило през VІІІ век в Ланчано, град в Италия, разположен в региона Абруцо. Монах от ордена на свети Василий Велики (OSBM) служел както обикновено литургията в манастирската църква „Св. Лонгин“ (на снимката). След превръщането на Хостията в пресвятото тяло и скъпоценната кръв на Христос, той спрял за няколко минути, измъчван от съмнение дали Исус Христос наистина присъства в Светата Евхаристия. В същия миг монахът бил изненадан от необикновено чудо, ставащо пред очите му: част от осветената хостия се превърнала пред смаяния му поглед в кървяща плът, а останалата част от нея продължила да изглежда като хляб. В същото време превърнатото вино придобило вида на прясна кръв, която постепенно се съсирила в пет кръвни телца, които били различни по форма и вид.

Изплашен, свещеникът се опитал първоначално да скрие необяснимото явление, но големият шок го накарал да съобщи за чудното събитие на присъстващите верни. Скоро целият град знаел за станалото.
Грандиозното чудо с превръщането на вида на хляба в истинска плът и вида на виното в истинска кръв станало предr дванадесет столетия, но то може да бъде видяно и днес.

Чудната хостия се съхранява между две стъкла в изкусна сребърна монстранца. Едната и част е по- дебела и тъмночервена, с влакна от плът, докато в другата и част, която е бяла, се вижда запазен първоначалният вид на хляба. Монстранцата се придържа от фигурите на два коленичили ангела, между които е стъклената чаша, в която се намира кръвта, съсирила се в пет нееднакви капки кръв.

През 1515 г Папа Лъв Х създава епархия Ланчано, която е пряко подчинена на папата. През 1562 г Папа Пий ІV я издига поради светите и традиции и евхаристичното чудо в архиепископство.

На 17 февруари 1574 г. монсеньор Родригес назначил оглед на хостията и кръвта в присъствието на народа,
който установил, че петте капки съсирена кръв, които са с различна големина, имат еднакво тегло – всяка от тях тежи 16, 505 грама. Но и премерени заедно, петте капки кръв показват пак същото тегло от 16, 505 г, т.е. общо тежат колкото една. Това е отбелязано на надписа вляво при входа от вътрешната страна на църквата.

През 1970 г., почти 1300 години след чудото, архипископът на Ланчано дал разрешение за научни изследвания.
При вземането на проби за анализ проф. д-р Линоли изказал опасението, че едва ли вече ще могат да бъдат намерени убедителни доказателства. На 4 март 1971 г. същият професор изготвил доклад за сензационните научни анализи на комисията, съставена от учени с различни вероизповедания:

Изследване на парчето плът:

Без консерванти и при все че тъканта е била изложена на действието на физико-атмосферни и биохимични сили, тя се е запазила през почти дванадесет века в естественото си състояние!
Резултатът: Касае се за истинска тъкан от плът!

Имунология:
Реакцията на зоналната преципитация (по Уленхут) се използва често в съдебната медицина, за да се установи дали тъканта е от човешки или животински вид. Резултатът:
Тъканта е човешка плът.

Кръвна група:
Реакцията на абсорбция – разреждане по Фиори доказва, че плътта принадлежи на кръвна група „АВ“.

Хистология:

Резултати показват: Набразден мускул; синцитиална структура; многообразна ориентация; проникване на мускулна тъкан в зрънце мастна тъкан

Изследване на кръвта:

Микроскопското, микрохимическото и преди всичко хроматографското изследване показаха с абсолютна сигурност:
Кръвта е истинска кръв!

Имунология:
Тестване на реакцията по Уленхут показа:
Кръвта е човешка кръв!

Кръвна група:
Кръвта също е от кръвна група АВ.

Забележка: Интересно е също, че следите от кръв по Торинската плащеница са също от кръвна група АВ!

Електрофореза:

Както електрофорезният профил, така и процентното съотношение на протеините (белтъчините) съответства на това, което е типично за пресния кръвен серум.

При плътта се касае за тъкан от сърдечния мускул. Кръвната картина прилича на нормална, свежа човешка кръв.

Комисията, извършила изследванията обръща внимание и на това, че, ако не е имало чудо, от парчето плът в светата Хостия след дванадесет столетия нямаше да има останала и прашинка. Доказателство за това евхаристично чудо е и неестествената трайност на тази част от хостията, която е плът. Този факт е бил потвърден и подписан от всички членове на комисията.

Архиепископът на Ланчано оповестява и потвърждава, че: в църквата на св.Франциск в Ланчано, наричана от народа „Светилището на евхаристичното чудо“, се съхраняват евхаристични видове от VІІІ век под очевидния вид на истинска плът и кръв; превръщането е станало по време на Светата Евхаристия в църквата „Св.Лонгин“, над която днес се издига споменатото светилище; назначеното от него през 1970 г. научно изследване, което продължило няколко месеца дало следните резултати:
1. Касае се за истински плът и кръв
2. Както плътта, така и кръвта са от човек.
3. Плътта недвусмислено показва структурата на тъкан от сърцето.
4. Плътта и кръвта имат една и съща кръвна група.
5. Диаграмата на кръвта е преносима върху човешка кръв, която е взета днес
6. Плътта и кръвта са същите като от жив човек.

Източник: kath-zdw.ch

(Следва: Евхаристичното чудо в Торино)

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар