ІІ.Втора част от 33-дневната подготовка за посвещаване на Дева Мария

Втората част на подготовката се състои от три седмици, в които се стремим да се съединим с Исус Христос чрез Мария. Всяка седмица от този период е посветена на специална цел, съобразно което протича подготовката в дните от нея.

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар