Евхаристичното чудо в Арс

Известна е следната история за светия енорист от Арс: Двама невярващи професори от университета в Лион решили да отидат в Арс и да наблюдават внимателно свети Жан Мари Вийане. Когато верните коленичили при превръщането на даровете, двамата учени си казали как е възможно разумни хора да коленичат пред парче хляб. После, при раздаването на Причастието, когато светият енорист от Арс показвал първата хостия на верните, тя се изплъзнала от пръстите му и сама се озовала на устните на човека, готвещ се да се причасти. Единият от двамата скептици се обърнал и по-късно станал свещеник и монах-доминиканец.

Вж. всички

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар