Евхаристичното чудо от Болсена (1263)

Великолепната катедрала на Орвието, която не отстъпва по красота и величие на най-прочутите катедрални църкви в света има основание да се гордее не само с изящната си архитектура. В скъпоценен реликвиар в нея се съхранява корпорала, върху който се извършило прочутото евхаристично чудо в Болсена.

През 1263 г. един свещеник от Прага, угрижен пътувал към Рим, за да се посъветва за съмненията, които го измъчвали и плашели, с извора на вярата, със светлината на истината, която Господ сам бил поставил на престола на Св. Петър. Вярата на този свещеник в реалното присъствие на Христос в хостията под видовете на хляба и виното била подложена на големи изкушения. Напразно човек се мъчил бедният да си обясни това Тайнство, често молел Бог да го избави от плашещите го съмнения, но напразно. По пътя за Рим той се отбил в Болсена, малък град, разположен недалеч от Орвието, който е на шосето за Рим, за да отслужи Светата Литургия в тамошната църква „Св. Кристина” .

Но тук именно Бог склонил да отговори на молитвите му и да разсее колебанията му. При превръщането на даровете, от осветената хостия закапала кръв върху корпорала, а когато свещеникът го сгънал, четири от капките останали върху олтара. Тъй като разбрал, че по това време Папа Урбан ІV се намирал в Орвието, град на около двайсетина километра от Болсена, свещеникът отишъл при него, разказал му какво се случило, изповядал пред него съмненията си, покаял се заради тях и получил опрощение.

Папата наредил да бъде донесен напоения с кръв корпорал и когато сам се уверил в истинността на чудото, пренесъл олтарната кърпа с голяма тържественост в катедралната църква на Орвието. Самият олтар, върху който се запечатали четирите капки кръв, останал в църквата на Света Кристина в Болсена, където и до днес се почита от верните.

Евхаристичното чудо в Болсена било непосредствено свързано с откровенията, които получила Света Юлияна от Лютих за почитането на Светата Евхаристия и които нейната приятелка, блажена Ева, свидетелка на мистичните и благодати, описала след смъртта на Юлияна в писмо до Папа Урбан ІV, който преди издигането му на престола на Св.Петър бил архидякон в Лютих. Без да се бави повече, при наличието на двете, независими едно от друго обстоятелства, той въвел празнуването на тържеството на Пресветите Тяло и Кръв Христови.

На 8 септември 1264 година съобщил на блажена Ева в писмо за това решение, в което между другото се казва: „Ние знаем, дъще, как от дън душа копнееш да бъде въведен празник за почитане на Пресвятото Тайнство в Божията Църква през всички времена. Сега душата ти може да величае Господа и духът ти да се радва в Бога, твоя спасител, защото твоите очи ще видят спасението ти, което ние приготвихме пред лицето на народите. Радвай се, защото всемогъщият Бог изпълни желанието на твоето сърце…”

След това било взето решение за построяването на нова катедрала в Орвието, чийто основен камък бил осветен през 1290 г. от Папа Николай ІV.

На свой ред Рафаел прославил чудото в Болсена с перото си и неговата разкошна картина може да се види във Ватикана.

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар