Помощ за една добра изповед

ИЗПИТ НА СЪВЕСТТА
Помощ за една добра изповед

Молитва
О, Господи, дай ми светлина да видя себе си, както Ти ме виждаш, и благодатта истински и резултатно да се разкая за греховете си. О, Марио, помогни ми да направя добра изповед.

Как да се изповядаш
Кажи на свещеника конкретния вид грехове, които си извършил и доколкото ти е възможно, колко пъти си ги извършил от последната си изповед. Ти си длъжен да изповядаш само смъртните грехове, тъй като можеш да получиш опрощение за твоите простителни грехове чрез жертви и милосърдни дела. Ако се съмняваш дали един грях е смъртен или простителен, сподели съмнението си с изповедника. Помни също, че изповядването на простителните грехове е много полезно за избягването на греха и напредването в духовния живот.

Предварителни съображения
1. Пропуснал ли съм някога да изповядам някакъв сериозен грях или умишлено съм го прикривал?
2. Бил ли съм виновен в непочтителност към това тайнство, като съм пропускал да изпитвам внимателно съвестта си?
3. Пропускал ли съм да изпълня покората, дадена ми от свещеника?
4. Пренебрегвал ли съм приемането на Светото Причастие през великденско време?
5. Имам ли някакви пороци, които ме повалят в тежък грях, които да изповядам най-напред (нечистота, пиянство) и други)?

Първа Божия заповед
1. Пренебрегвал ли съм вярата си, която съм учил в Катехизиса, Апостолическия символ, Десетте Божии заповеди, Седемте тайнства и т.н.?
2. Съмнявал ли съм се умишлено или съм отричал някои от ученията на Църквата?
3. Член ли съм на някоя некатолическа религиозна организация, тайно общество или антикатолическа група?
4. Чел ли съм съзнателно някаква богохулна или антикатолическа литература?
5. Практикувал ли съм някакви суеверия (хороскопи, предсказания на бъдещето и др.)?
6. Бил ли съм алчен, отдавал ли съм прекалено голямо значение на материалните блага и удобства?

Втора Божия заповед
1. Използвал ли съм Божието име напразно в гняв или шеги?
2. Роптал ли съм против Бога, оплаква ли съм се от Него (богохулство)?
3. Злословил ли съм против свещеници или други богопосветени лица?
4. Клел ли съм се в Божието име фалшиво или прибързано?
5. Нарушавал ли съм клетва (обет), дадена на Бога?

Трета Божия заповед
1. Пропускал ли съм Светата Литургия в неделя или на задължителен празник?
2. Закъснявал ли съм на Светата Литургия по собствена вина?
3. Карал ли съм другите да закъсняват или да пропускат Светата Литургия?
4. Извършвал ли съм някаква работа, която не е била необходима?
5. Пропускал ли съм да спазвам постите и въздържанието?

Четвърта Божия заповед
1. Бил ли съм непокорен и непослушен на моите родители, пренебрегвал ли съм ги?
2. Показвал ли съм непочтителност към други висшестоящи?
3. Нарушавал ли съм задълженията към съпруга и децата си?
4. Била ли съм непочтителна или непокорна към съпруга си?
5. Грижа за децата:
- Пренебрегвал ли съм някакви техни материални нужди?
- Пропускал ли съм да се погрижа за тяхното ранно кръщение?
- Пропускал ли съм да се грижа за тяхното правилно религиозно възпитание?
- Допускал ли съм те да пренебрегват религиозните си задължения?
- Пропускал ли съм да ги наказвам, когато е било необходимо?
- Давал ли съм лош пример?
- Скандализирал ли съм ги, като се карал със съпругата си пред тях?
- Проклинал ли съм или ругал пред тях?
- Позволявал ли съм им да носят нескромни дрехи (тесни панталони, къси поли и рокли, прозрачни блузи, разхлабващи бански костюми и т. н.)?
- Отричал ли съм им свободата да се омъжат (оженят) или да следват религиозно призвание?

Пета и Осма Божия заповед
1. Карал ли съм се с някого?
2. Проклинал ли съм някого или по друг начин съм му желал злото?
3. Има ли някой, с когото избягвам да говоря или на когото съм ядосан?
4. Изпитвам ли удоволствие от нещастието на някого?
5. Говорил ли съм лъжи за някого (клевета, злословие)?
6. Причинили ли са им моите лъжи някаква материална или духовна вреда?
7. Съдил ли съм някого прибързано (вярвал ли съм силно, че те са виновни в някакъв морален недостатък или престъпление)?
8. Накърнявал ли съм доброто име на някого, разкривайки верни, но скрити недостатъци (злословие)?
9. Клюкарствал ли съм (докладвайки нещо недоброжелателно, казано за някой друг, така че да създам враждебност между тях)?
10. Разпространявал ли съм или съм насърчавал разпространението на скандал около моя ближен?
11. Бил ли съм ревнив или завистлив към някого?
12. Извършвал ли съм аборт или съм съветвал(а) някой друг да го направил?

Шеста и Девета Божия заповед
1. Отказвал ли съм на моя(та) съпруг(а) неговите или нейните брачни права?
2. Практикувал ли съм контрол над раждаемостта?
3. Злоупотребявал ли съм с брачните си права по някакъв друг начин?
4. Извършвал ли съм прелюбодеяние или незаконно сексуално общуване?
5. Извършвал ли съм някакъв противоестествен грях против чистотата?
6. Докосвал ли съм или прегръщал някого с нечиста цел?
7. Сгрешил ли съм нечисто съм себе си (самозадоволявал ли съм се)?
8. Забавлявал ли съм се или съм изпитвал удоволствие от нечисти мисли!
9. Отдавал ли съм се на похотливи желания за някого?
10. Отдавал ли съм се преднамерено на някакво сексуално удоволствие – цялостно или напълно?
11. Бил ли съм причина за грях на другите, носейки тесни или о друг начин разкриващи тялото нескромни дрехи?
12. Правил ли съм нещо, с което да предизвикам или да стана причина за нечисти мисли или желания у другите умишлено или по невнимание?
13. Чел ли съм неприлична литература, гледал ли съм лоши картини, снимки и т. н.?
14. Гледал ли съм предизвикателни филми или телевизионни предавания, позволявал ли съм на децата си да ги гледат?
15. Използвал ли съм неприличен език или разказвал неприлични истории?
16. Слушал ли съм преднамерено такива истории?
17. Хвалел ли съм се или съм изпитвал удоволствие от минали грехове?
18. Сгрешил ли съм против целомъдрието по някакъв начин?
(Забележка: Не се страхувай да кажеш на свещеника някой такъв грях, който може би си извършил. Не крий и не се опитвай да го прикриеш. Свещеникът е там, за да ти помогне и да ти прости. Нищо от това, което ще му кажеш, няма да го шокира, така че не се страхувай, независимо колко засрамен би могъл да бъдеш).

Седма и Десета Божия заповед
1. Открадвал ли съм нещо?
2. Повредил ли съм собствеността на някого?
3. Лъгал ли съм или мамил другите?
4. Отказвал ли съм или пренебрегвал да платя някакви дългове?
5. Мамил ли съм моя работодател?
6. Мамил ли съм моите работници в техните заплати?
7. Отказвал ли съм или пренебрегвал да помогна на някого в спешна нужда?
8. Пропускал ли съм да възстановя откраднатото? (Попитай съвестта си как да постъпиш)

Накрая
1. Бил ли съм преднамерено причина за въвеждане на другите в грях?
2. Съдействал ли съм на другите в техните грехове?
3. Бил ли съм лаком?
4. Напивал ли съм се?
5. Използвал ли съм наркотици или марихуана?
6. Отдавал ли съм се на самохвалство или самонадеяност?
7. Приемал ли съм Светото Причастие в състояние на смъртен грях?
8. Допринесъл ли съм достатъчно за издръжката на Църквата?
9. Съблюдавал ли съм законите на Църквата, засягащи брака?
10. Имал ли съм някакъв грях, за който се сещам или съм задължен да изповядам?

Молитва за добра изповед
О, Боже мой, чрез моите тежки грехове аз разпънах Твоя Божествен Син и Го направих за посмешище. Поради това аз заслужих Твоя гняв и станах достоен за пламъците на ада. Колко неблагодарен съм към Тебе, мой Небесни Отче, Който ме създаде от нищо, изкупи ме с драгоценната кръв на Твоя Син и ме освети чрез Твоите Свети Тайнства и чрез Светия Дух. Но Ти ме пощади в Твоята милост да направя тази изповед. Направи ме отново като Твой блуден син и дай ми да се изповядам добре, така че да мога да започна отново да Те обичам с цялото си сърце, душа и отсега нататък да спазвам Твоите заповеди и да страдам търпеливо, каквото и временно наказание да остане. Надявам се чрез Твоята добрина и сила да придобия вечния живот в Рая. Чрез Христос нашия Господ. Амин.

Заключителна бележка
Помни да изповядаш греховете си със свръхестествена скръб и с твърдата цел да се поправиш. Помоли твоя изповедник да ти помогне в някои трудности, които срещаш, за да направиш добра изповед.

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар