Гладът на Майка Тереза за Бог: Евхаристията и бедните


Евхаристията и бедните

Майка Тереза, която намери Исус в хляба и виното на Евхарстията и в бедните, ни кани да направим същото.

Един ден Майка Тереза взела от улицата една жена. Тялото и било покрито с мръсотия, с открити рани и червеи. Майка Тереза я изкъпала търпеливо и измила раните и. Жената не преставала да и крещи обиди и ругатни. Майка Тереза само се усмихвала. Накрая жената промърморила: „Защо правите това? Никой не постъпва като вас. Кой ви научи на това?“

Майка Тереза отговорила просто: „Научи ме моят Бог.“ Когато жената попитала кой е този Бог, Майка Тереза я целунала по челото и и казала: „Ти познаваш моят Бог. Моят Бог се нарича любов.“

Това беше простата истина, която живееше Майка Тереза. Това бе вяра, която всеки ден се хранеше и обновяваше в Евхаристията. „Литургията е духовната храна, която ме държи изправена, без нея не бих могла да изкарам нито един-единствен ден или час от моя живот“, казваше тя. Евхаристията бе духовната ос, която обединяваше нейният мистичен живот на молитва с ежедневната и почит към бедните и отхвърлените. Посетителите в дома за умиращи в Калкута често се изненадваха, че тя отиваше най-напред в параклиса с Причастието. Исус, казваше им тя, е „господарят на дома“ и неговото присъствие е основата на нейната работа.

Това бе един от най-важните и уроци – че ние, като първите християни, трябва да видим тайнствената връзка между Христовото присъствие под вида на хляба и виното и присъствието му в бедните. „В Евхаристията имаме Исус под вида на хляба, докато в гетата виждаме и докосваме Христос в смачканите фигури, в изоставените деца“, казваше тя.

Дълбокото и усещане за това двойно присъствие на Христос бе признато от Папа Йоан Павел ІІ, когато на 19 октомври 2003 г. той я обяви за блажена на площад „Свети Петър“ пред близо 300 000 души. Процесът, воден за нейната беатификация ни помогна да разберем защо Евхаристията бе още от началото в сърцето на нейната работа.

Вдъхновение от олтара

След смъртта на Майка Тереза бяха намерени нейни писма от предишни години, които тя бе писала на духовните си придружители и началници. Много преди това тя бе унищожила своите бележки и дневници от това време и желанието и бе тези, които са получавали писма от нея да ги унищожат. „Искам да е само Негова работа“ казваше им тя. „Ако началото стане известно, тогава хората ще мислят повече за мен и по-малко за Исус.“
Някои пренебрегнаха желанието , сякаш следваха божествено Писание. Затова сега и за нас е възможно отчасти да реконструираме духовната драма от обръщането на Майка Тереза. В центъра на това обръщане било присъствието на Христос в Евхаристията.

До получаването на тези писма бе известно само това, че при едно пътуване с влак на 10 септември 1946 г. Майка Тереза чула в сърцето си глас. Бил Исус, който и казал, че трябва да се откаже от живота си на ръководителка на католическото училище на сестрите от Лорето, за да живее и работи за бедните.

Нейните сестри празнуват тази дата и днес като „Денят на вдъхновението“ – денят, в който Бог я вдъхновил да създаде Мисионерките на Милосърдието. През живота си Майка Тереза отклоняваше всеки въпрос за специалния зов на Исус. Тя казваше само, че е сигурна, че това е бил Исус и че посланието му било ясно. „Беше заповед. Да не го последвам щеше да е също като нарушение на вярата“, добавяше тя.

Гласът идвал при нея винаги по време на Евхаристията или докато приемала на колени Светото Причастие.
Когато писала на архиепископа на Калкута, Фердинанд Перие SJ, тя описала как гласът, който чувала на Евхаристията, и дал проекта за бъдещите мисионери на милосърдието.

„Желанието ми е да бъдат индийски мисионерки – сестри на милосърдната любов – които да са моят огън на любовта сред най-бедните, болните, умиращите, малките деца от улицата“, и казал Исус.

Тя пишела тези писма, за да получи разрешение от архиепископ Перие да може да отговори на Исусовия зов. „Желанието да се утоли копнежа на нашия Господ растеше с всяка Света Евхаристия и всяко Свето Причастие“, пише тя.

*Гладът на Майка Тереза за Бог: Живот, втъкан в Евхаристията
*Гладът на Майка Тереза за Бог: Любов в късчета хляб

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар