Свети Жан-Мари Виане. (10) Енористът от Арс и дяволът

Дяволът също винаги е играл определена роля в живота на Жан-Мари Виане. Най-непонятните и страшни неща,които се случвали в Арс, се дължали вероятно на това, което Жан-Мари Виане наричал „Grappin“. От 1824 до 1858 г. той бил измъчван от примките на сатаната. Идвали изкушения на съмнение, така че той преживял мъченичество от най-тежък вид. Трябвало да се бори особено с мисълта, че е загубен завинаги. За да се разбере как в действителност дяволът действал в Арс, трябва да се чуят разказите на Катарина Лазан: „През онази година, когато енорийският свещеник Виане се готвеше да основе училището за момичета – мисля, че беше през 1824 г. – и ние, Бенедикта Ларде и аз, се намирахме при сестрите на св. Йосиф във Фарен, се върнахме един следобед в Арс, за да прекараме там неделята. Тогава енористът ми разказа, че бил много притеснен, тъй като нощем чувал шумове в енорийския дом. Продполагал, че били крадци или някой, който искал да му навреди…“
Точно по това време по адрес на Жан-Мари Виане били отправяни обиди и клевети. „Не след дълго няколко млади мъже от Арс решиха нощем да охраняват въоръжени енорийския дом. Едните стояли в камбанарията, а другите обикалили около енорийския дом.“ У Трошу е намерено следното показание от единия от мъжете: „На следавщата вечер отидох в енорийския дом. Говорихме си, греейки се на огъня, до десет часа. `Да си лягаме`, каза той. Отстъпи ми неговата стая и отиде в съседната. Не бях заспал. Към един часа чух силно удряне по бравата на вратата, както и по дръжката на вратата към двора. В същото време отекваха удари по вратата с бухалка, а в двора удари гръм, приличащ на грохота от много каруци. Взех оръжието си, спуснах се към прозореца и го отворих. Къщата се тресеше в продължение на четвърт час… Щом започна шумът, свещеникът запали светлината. Дойде при мен: `Чухте ли?`, попита ме той. `Добре виждате, че съм чул; затова станах и взех оръжието си.`
`Страхувате ли се?`, попита пак свещеникът. `Не`, отвърнах аз, `не се страхувам, но усещам коленете си да треперят.` Енорийският дом заплашваше да се срути. `Какво мислите е това?` `Според мен е дяволът.` Когато шумът утихна, си легнахме. На следващия ден свещеникът ме помоли пак да дойда при него в енорийския дом. Аз му отговорих: `Господин свещеник, стига ми толкова!`
В началото на тези дяволски явления Жан-Мари Виане си мислел, че те могат да бъдат обяснени. Но постепенно разбрал, че всички тези събития, които съпътствали живота му, могат да идват само от едного, от дявола, от „Grappin“. Всяка вечер, щом заспивал, всичко се започвало отново. Тропало се по вратите, чували се крясъци, местели се столове и шкафове и цялата къща се тресяла. Ледено студена ръка докосвала лицето му и той чувал страшен глас: `Виане! Виане! … А, още не си мъртъв! … Ще те пипна!“ Свещеникът запазвал спокйствие, прекръствал се и само казвал: „Глупав, стар Сатана.“
Епископът разрешил на Виане да използва пълномощията си по всяко време. Катарина Лазан описва един случай, който предизвиква особено внимание. Веднъж в Арс дошъл един обсебен. Между него и Жан-Мари Виане се провел следният диалог:
„Свещеникът, на латински: ` Tu, qui es?` – Кой си ти?`
Демонът: ` Magister caput! – Главният дявол! Ти, черна жабо, как ме мъчиш! Постоянно искаш да се изплъзнеш. Защо не вървиш по пътя си! Защо не изчезнеш?`
Свещеникът: `Нямам време!`
Демонът: `Другите имат много време. Защо проповядваш толкова просто и обикновено? Мислят те за глупак! Виолетовият (епископът на Беле) ти писа… Ще те пипна! Вече съм убил други освен теб… Още не си умрял. Ако не беше тази … там горе (тук дяволът употребил подигравка срещу Богородица), щяхме вече да те имаме! Но тя те пази много добре с този голям дракон над входа на църквата (параклиса на св. Архангел Михаил и св. Агнес на входа на църквата).

(Следва)

(1) Детство и юношество
(2)Трудностите на семинариста
(3)Каплан на Екюли и призоваване в Арс
(4)Пристигане в Арс
(5)Първите десет години в Арс
(6)“Арс вече не е Арс!“
(7)Насърчаване на почитта към св. Филомена
(8)Боледуване и желание да избяга
(9)Явленията в Ла Салет

Превод: catholic-news.bg

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар