Импулс за днес : Архив

Красиви малки домашни олтари край приемниците, излъчващи Св. Литургия

Красиви малки домашни олтари край приемниците, излъчващи Св. Литургия

29 март 2020, 19:07
Заради корона вируса много църкви по света са затворени и хората имат възможност да следят Св. Литургия само с помощта на съвременните технологични средства.
Някои подреждат около приемниците красиви малки домашни олтари, украсени със статуи на Исус и Богородица, свещници, вази с цветя.
По този начин в обикновената домашна обстановка се създава [...]

Коментарите са изключени

Литании на Божественото Провидение

Литании на Божественото Провидение

23 март 2020, 17:29
Господи, помилвай ни! – Христе, … – Господи, …
Христе, слушай ни!
Христе, изслушай ни!
Боже, Отче небесни, помилвай ни!
Боже Сине, Изкупител на света, …
Боже Душе Свети, …
Света Троице, един само Боже, …
Боже, в Когото живеем, движим се и съществуваме, …
Боже, Който Си създал небето, земята и морето, …
Боже, Който Си подредил всичко по [...]

Коментарите са изключени

Мощта на Броеницата

Мощта на Броеницата

17 март 2020, 12:49
„Няма такъв житейски проблем, който да не може да бъде разрешен с помощта на Броеницата.“
с. Лусия от Фатима
„О, Броеница, благословена от Мария,
сладка верига, свързваща ни с Бога,
връзка на любовта, съединяваща ни с ангелите,
спасителна кула срещу нападенията на злото,
сигурно пристанище във всеобщото корабокрушение,
никога повече няма да те оставим.
Ти, наша сила в часа на [...]

Коментарите са изключени

Исусе, вярвам в Теб

Коментарите са изключени

Духовното Причастие

Духовното Причастие

14 март 2020, 19:32
Една статия за духовното причастяване, преведена от catholic-news.bg, особено актуална днес, когато поради разразилата се епидемия не можем да посещаваме църквата. В края се намира вариант на молитва при духовно приемане на Св. Причастие.
Днес се говори малко за възможността за духовно причастяване. А в същото време е така просто да [...]

Коментарите са изключени

Всичко, което става, е Божия воля за доброто на душата ни

Всичко, което става, е Божия воля за доброто на душата ни

13 март 2020, 18:13
Думи на възрастен, сляп картузианец от манастира Гранд Шартрьоз, Франция:
„Не. Защо да се страхувам от смъртта?
Това е съдбата на всички хора.
Това е краят на нашия живот.
Колкото повече се приближаваме до Бога,
толкова по-щастливи сме.
Толкова повече бързаме
да стигнем до Бог.
Не бива да се боим от смъртта.
Напротив!
За нас е голяма радост
отново да намерим своя Баща.
Миналото, [...]

Коментарите са изключени

Трите „Радвай се“ – ключ към Рая

Трите „Радвай се“ – ключ към Рая

7 март 2020, 17:39
Към края на живота си света Мехтилд от Хакеборн, бенедиктинка, която живяла през ХІІІ век, мислела със страх за великия миг, в който душата й ще напусне тялото, за да влезе във вечността. Затова помолила Дева Мария за помощ в последния й час. Мадоната, която вече се била явявала на вярната си [...]

Коментарите са изключени

Двата пътя

Двата пътя

4 март 2020, 16:21
„…Видях два пътя: единият беше широк, насипан с пясък и цветя, изпълнен с радост и музика и други приятни неща. Хората вървяха по него танцуващи и веселящи се – стигаха до края, без да забележат, че пътят свършва. А отдолу зееше страшна бездна, която беше адът. Душите падаха неусетно в пропастта, както [...]

Коментарите са изключени

Lectio Divina за І-а Постна Неделя: „Твърдост в изкушението“

Lectio Divina за І-а Постна Неделя:

1 март 2020, 16:32
ТВЪРДОСТ В ИЗКУШЕНИЕТО
Бит 2, 7-9; 3, 1-7; Пс 51(50); Рим 5, 12-19; Мт 4, 1-11
Евангелие:
Събитията, за които четохме днес, се случили в началото на Исусовото служение и както разбрахме от първия стих – те станали по волята Божия.
Светият Дух отвежда Исус в пустинята, за да Го изпрати след това да изпълни божествената [...]

Коментарите са изключени

Постното време: символи, думи и жестове. Числото 40

Постното време: символи, думи и жестове. Числото 40

27 февруари 2020, 16:33
ЧИСЛОТО 40
В литургията се говори за Quadragesima (букв. „Четиридесетдневница“), което ще рече – период от четиридесет дни. Постното време ни припомня четиридесетте дни изкушения, преживени от Господ в пустинята, преди да се отправи към изпълнение на Своята обществена мисия. В Евангелието от св. Матей четем: „Исус бе отведен от Духа в пустинята, [...]

Коментарите са изключени