Импулс за днес : Архив

Молитва към Дева Мария, Царица на ангелите

Молитва към Дева Мария, Царица на ангелите

19 май 2018, 17:14
Могъща Царице на небето,
най-висша Господарка на ангелите,
която от самото начало
си получила от Бог властта и мисията
да смажеш главата на сатаната,
молим Те смирено:
изпрати Твоите свети легиони,
така че те по Твоя заповед и с Твоята власт
да преследват духовете на ада,
да ги побеждават навсякъде,
да стъпкват тяхното високомерие
и да ги свалят обратно в бездната.
Кой е като [...]

Коментарите са изключени

Доверието в Мария

Доверието в Мария

17 май 2018, 10:03
О, колко е хубаво
да се повериш
на тази добра Майка!
Не, никога няма да се случи
да Я молиш напразно,
Тя никога няма да отвърне
с мълчание на молитвата,
отправена към Нея
с любов и доверие.
Света Бернадета

Коментарите са изключени

Съзерцанието чрез Марииното Сърце

Съзерцанието чрез Марииното Сърце

16 май 2018, 17:12
Бернардо Силвестрели за Свети Габриел на Божията Майка:
Той съзерцаваше Страданията на Христа, отразени в сърцето на Мария; поставяше се в сърцето на Мария, за да съзерцава оттам Страданията на Христа. Гледайки Разпънатия Христос със сърцето и от сърцето на Неговата Майка, той възприема и Нейната болка и заживява в духовна връзка с [...]

Коментарите са изключени

Животът на Мария в три думи

Животът на Мария в три думи

15 май 2018, 21:21
Животът на Мария се резюмира с три думи:
Ecce, Fiat и Magnificat.
Запечатай ги в твоето сърце,
размишлявай върху тях
и действай в съгласие с тях:
„Ето рабинята Господня“ : Ecce (Лука 1, 38)
„Нека ми бъде по думата ти“: Fiat (Лука 1, 38)
„Душата ми величае Господа“: Magnificat (Лука 1, 46)
Кардинал Франциск Нгуен Ван Туан

Коментарите са изключени

Майски размишления: От прах съм създаден и в прах ще се превърна…

Майски размишления: От прах съм създаден и в прах ще се превърна…

14 май 2018, 18:35
Преди малко по време на литургията се молихме: „Господи, не съм достоен да влезеш под моя покрив!…“
Не съм достоен… Защото така е в действителност. Нали от прах съм създаден и в прах ще се превърна. Нямам живот в себе си. Всеки мой дъх произхожда от Бога. А на всичко отгоре извършвах грях [...]

Коментарите са изключени

Майски размишления: Ето твоя син – ето майка ти

Майски размишления: Ето твоя син – ето майка ти

11 май 2018, 20:25
Завещанието на Исус никога не е губило своята сила. Остава валидно до края на света. Мария няма да спре да ни бъде Майка. Обаче нима ние се възползваме от привилегията на нейни деца? Нима помним какво е била Мария за Исус и какво е за нас – „нищожните деца на Ева“?
Мария винаги [...]

Коментарите са изключени

Децата на Исав не се интересуват от почитта към Мария

Децата на Исав не се интересуват от почитта към Мария

10 май 2018, 20:23
Как всичко потъва днес в сивата маса! Човек губи така лесно убеждението си, само и само да не бие на очи. Повтаря безсмислено всяка изтъркана дума и следва най-глупавите моди, само защото и другите правят така.
А християнството иска да формира личности, които имат куража да плуват дори срещу течението.
Свети Луи Мари Гриньон [...]

Коментарите са изключени

Отговорът на Мария

Отговорът на Мария

9 април 2018, 13:11
Как бихме могли да сътрудничим най-добре с благодатта на Божието осиновение? Да се вгледаме в Тази, която е отговорила най-пълно на тази благодат.
Какво е отношението на Мария към съобщеното й призвание? Да чуем още веднъж какво отговаря Тя на Ангела: „Ето рабинята Господня; нека ми бъде по думите ти!“ (Лк 1,38). [...]

Коментарите са изключени

Защо плачеш?

Защо плачеш?

3 април 2018, 21:20
Коментар към днешното Евангелие от св. Григорий Велики, папа и църковен учител
Плачещата Мария се навежда и гледа в гроба, въпреки че вече е видяла, че той е празен. Защо се навежда пак и пак, защо отново иска да погледне вътре? Защото любовта не се задоволява с един единствен поглед; любовта е винаги [...]

Коментарите са изключени

„Eдин от вас ще ме предаде“

„Eдин от вас ще ме предаде“

28 март 2018, 18:28
Защо предаде той Исус? Въпросът е обект на различни хипотези. Някои вземат предвид фактора на неговата алчност. Други подкрепят обяснение на месианско ниво: Юда бил разочарован, когато видял, че политическото и военното освобождение на страната му не стояло в плановете на Исус. В действителност обаче текстовете на Евангелията подчертават един друг [...]

Коментарите са изключени

Приятно ни е да бъдем на хълма на Преображението, а от хълма на Голгота бягаме…

Приятно ни е да бъдем на хълма на Преображението, а от хълма на Голгота бягаме…

23 март 2018, 14:06
Нека да си представим, че на някого от нашите познати са предложили министерско кресло.
Ние си имаме своя месторабота и в достатъчна степен сме сигурни в бъдещето си, но ето – среща ни нашият министър и казва: “Остави всичко, откажи се от работата си и ела при мен, защото са ми нужни хора, [...]

Коментарите са изключени

Кръстен път с кардинал Стефан Вишински

Кръстен път с кардинал Стефан Вишински

16 март 2018, 16:56
Спиране 1: Исус е осъден на смърт от Пилат
Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме!
Защото чрез Твоя Свети Кръст си изкупил света!
Това е историческо събитие, но то се повтаря през цялото време. Преди да се стигне до присъдата, попитали Господ кой е. Той отговорил: „Аз затова се родих и дойдох на [...]

Коментарите са изключени

Научи ме да слушам Словото Ти

Научи ме да слушам Словото Ти

12 март 2018, 21:32
Нуждая се от Теб, Господи
като мой учител,
всеки ден имам нужда от Теб.
Дай ми яснота на съвестта,
която единствена може да почувства Духа Ти.
Ушите ми са глухи,
не мога да чувам гласа Ти.
Погледът ми е замъглен,
не мога да виждам знаците Ти.
Само Ти можеш да отпушиш ушите ми,
да избистриш погледа ми
и да очистиш сърцето ми.
Научи ме [...]

Коментарите са изключени

Да прощаваме на брата от все сърце

Да прощаваме на брата от все сърце

6 март 2018, 21:47
Първите думи, които нашият Господ изрича на Кръста, са молитва за тези, които го разпънаха. Той направи това, за което говори св. Павел: „Той в дните на плътта Си, със силен вик и сълзи отправи молби и молитви” (срв. Евр 5,7). Да, тези, които разпънаха нашия божествен Спасител, не го познаваха [...], [...]

Коментарите са изключени

Постенето – храна за душата

Постенето - храна за душата

2 март 2018
„Постенето е храната на душата.
Както физическата храна укрепва тялото,
така постенето прави душата по-силна и
й дава криле,
повдига я
и я кара да мисли за небесни неща.”
Св. Йоан Златоуст

Коментарите са изключени

Любовта към бедните

Любовта към бедните

1 март 2018, 18:55
Господ казва: „Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилвани” (Мт 5,7). Милосърдието не е най-малкото от блаженствата. „Блажен оня, който пригледва бедни (и сиромаси)! В злочест ден Господ ще го избави” (Пс 40,1). И „Добрият човек се смилява и на заем дава” (111,5). И „той всеки ден се смилява и на заем [...]

Коментарите са изключени

28 февруари 2018
Лицемерът пости, за да го хвалят;
скъперникът – за да се напълни кесията му;
праведникът – за да угоди на Бога.
Св. Антон от Падуа

Коментарите са изключени

Който се смирява, ще бъде въздигнат

Който се смирява, ще бъде въздигнат

27 февруари 2018, 11:03
Божественото Провидение, което гарантира, че всеки от нас получава това, което е добро за него, ни е изправило пред всичко възможно, за да ни направи смирени. Провидението се отдръпва от теб и ти отново падаш, когато се гордееш с неговите благодати. [...] Така че, да си наясно, че противопоставянето на лошите наклонности [...]

Коментарите са изключени

Двата пътя

Двата пътя

24 февруари 2018, 14:43
„…Видях два пътя: единият беше широк, насипан с пясък и цветя, изпълнен с радост и музика и други приятни неща. Хората вървяха по него с танци и удоволствия – стигаха до края, без да забележат, че пътят свършва. А отдолу зееше страшна бездна, която беше адът. Душите падаха неусетно в пропастта, както [...]

Коментарите са изключени

Душата да желае лишения и бедност заради любовта на Исус

Душата да желае лишения и бедност заради любовта на Исус

22 февруари 2018, 21:19
„Душата винаги да търси и да се стреми:
не към по-лесното, но към по-трудното,
не към по-вкусното, но към по-безвкусното,
не към това, което повече й харесва, но към
онова, което не й се харесва,
не към почивка, но към труд,
не към удобства, но към неудобства,
не към високо и ценно, но към нищожно и презряно,
не да търси [...]

Коментарите са изключени

Молитвата, милосърдието и постът са неразривно свързани помежду си

Молитвата, милосърдието и постът са неразривно свързани помежду си

21 февруари 2018, 20:11
„Молитвата, милосърдието и постът, тези три са едно. Те си дават едно на друго живот. Защото душата на молитвата е постът. Животът на поста е милосърдието. Никой не може да ги откъсва едно от друго. Ако човек има само едно от трите, значи няма нищо. Така че, който се моли, да пости! [...]

Коментарите са изключени

Христос ни води по пътя към Отца

Христос ни води по пътя към Отца

20 февруари 2018
Постното време напомня за четиридесетте години, които Израел прекарва по пътя към обетованата земя в пустинята. По онова време този народ разбрал какво означава да се живее без постоянно местожителство и без никаква сигурност в шатрата. Колко често той бил изкушаван да се върне в Египет, където поне парчето хляб било сигурно, [...]

Коментарите са изключени

„Дойдете вие, благословените на Отца Ми, наследете царството“

„Дойдете вие, благословените на Отца Ми, наследете царството

19 февруари 2018, 14:18
Св. Цезарий от Арл (470-543), монах и епископ
25-та проповед
Ако се вгледаме внимателно, братя мои, тогава е в наша полза, когато Христос гладува в бедните [...] Погледнете: от едната страна стотинка, от другата – Божието царство. Какво е това сравнение? Даваш на някой бедняк една малка монета и получаваш от Христос царството; даваш [...]

Коментарите са изключени

Жертвата на поста

Жертвата на поста

16 февруари 2018, 12:03
Ето поста, който избрах: [...] раздели хляба си с гладните (Ис 58,6-7)
Който пости, трябва да разбере какво означава да постиш. За да може гладът му да бъде забелязан от Бога, той също трябва да забележи, когато някой друг гладува. Който се надява на милост, да се смилява. Който търси любов, да [...]

Коментарите са изключени

Възложи ръцете си върху вълка, който преследваше Христос

Възложи ръцете си върху вълка, който преследваше Христос

25 януари 2018, 13:59
Коментар към днешното Евангелие от свети Фулгенций от Руспе (467-532), епископ в Северна Африка
Павел е изпратен по пътя към Дамаск, за да ослепее; защото като слепец ще може да разпознае истинския път (срв. Ив 14,6) […] Той губи физическото си зрение, но сърцето му се осветява, за да засвети истинската светлина [...]

Коментарите са изключени