Импулс за днес : Архив

АДВЕНТНИ НАСЪРЧЕНИЯ: Събуди се – Бог идва!

АДВЕНТНИ НАСЪРЧЕНИЯ: Събуди се - Бог идва!

2 декември 2021, 09:50
„Събуди се! Спомни си, че Бог идва! Не вчера, не утре, а днес, сега! Единственият и истински Бог – „Богът на Авраам, Исаак и Яков” – не е Бог, Който живее на небето, без да се интересува от нас и нашата история, а е „Бог, Който идва”. Той е Отец, Който [...]

Коментарите са изключени

Андрей – апостолът, който не можел да държи Христос само за себе си!

Андрей – апостолът, който не можел да държи Христос само за себе си!

30 ноември 2020
Галилейци по рождение, Андрей и неговият брат – Симон Петър, се занимавали с риболов в приморския град Капернаум. Андрей вероятно още от самото начало е бил религиозен. Той бил ревностен ученик на св. Иван Кръстител и с готовност приел неговото свидетелство, че Исус Христос е обещаният Божи Агнец.
Тръгвайки след Христос, Андрей намерил пътя [...]

Коментарите са изключени

Второто идване на Христос

Второто идване на Христос

14 ноември 2021
Св. Йоан Златоуст (ок. 345-407),
свещеник в Антиохия и по-късно епископ на Константинопол, църковен учител
При първото си идване Бог дойде без всякаква слава, непризнат от повечето, и продължи тайната на скрития си живот с години. Когато слезе от планината на преображението, Исус помоли учениците си да не казват на никой, че той е Христос. [...]

Коментарите са изключени

Чистилището – царството на милосърдието

Чистилището – царството на милосърдието

2 ноември 2021, 08:30
2 ноември – денят, който следва тържеството на Всички светци, е посветен на възпоменаването на всички починали верни. Този църковен обичай възниква около 1000 г. в бенедиктинския манастир Клюни (Cluny) в Бургундия (Франция). Според литургичното право този ден има особено положение. Литургичната норма гласи: „Дори 2 ноември да съвпада с неделята, в [...]

Коментарите са изключени

Гласът на свети отец Пио: Светата Броеница – радостни тайни

Гласът на свети отец Пио: Светата Броеница - радостни тайни

23 септември 2021, 07:30

Коментарите са изключени

27 юни 2021
Знайте вие,
които пренебрегнахте
този свят,
че сте постигнали
и своя Изход.
Св. Августин

Коментарите са изключени

Не съдете, за да не бъдете съдени

Не съдете, за да не бъдете съдени

21 юни 2021
Много добре знаеш да се преструваш и да оправдаваш своите грешки, а не щеш да приемаш оправданията на другите.
Би било по-справедливо себе си да виниш, а братята си да оправдаваш.
Ако искаш да те понасят, и ти понасяй другите.
Виж колко си далеч от истинската любов и от онова смирение, което не знае [...]

Коментарите са изключени

Радвайте се винаги в Господа

10 юни 2021

Коментарите са изключени

Деветница за Петдесетница. Ден девети

Деветница за Петдесетница. Ден девети

22 май 2021
Ела, Душе Свети, ела!
„И тъй, ако вие, бидейки лукави, умеете да давате добри даяния на чедата си, колко повече Отец Небесний ще даде Дух Светий на ония, които Му искат?” (Лк 11, 13)
Днес за последен път в тази Деветница сме сред учениците на Христос и обдиняваме изпълнените си с копнеж молитви с молитвения [...]

Коментарите са изключени

Деветница за Петдесетница. Ден осми

Деветница за Петдесетница. Ден осми

21 май 2021
Мария, пълна с благодат, моли се за нас!
„Те всички единодушно прекарваха в молитва и моление с някои жени и с Мария, майка на Иисуса, и с Неговите братя.” (Деян 1, 14)
Няма да намерим изображение на Петдестенца, на което Божията Майка да не е в центъра на молещите се. Колко пламенно се е [...]

Коментарите са изключени