Да бъдем свети

19 февруари 2017, 21:52

Проповед за 7-а Обикновена неделя

Какво означава „да станем свети”? Човек, когато излезе на студа, му става студено. А ако влезе в топла къща, тогава му става топло. Ако пък се приближи към Бога, тогава става свят. Бог е свят и ако ние се съединим с Него, то и ние също сме свети. „Вие сте храм Божий, и Духът Божий живее във вас… Храмът Божи е свят; а този храм сте вие” – ни казва второто четиво (1 Кор 7, 16-23).
Днес Господ ни призовава да станем свети: „Бъдете съвършени, както е съвършен и небесният ваш Отец”; „Бъдете свети, защото Аз, Господ, Бог ваш, съм свят” – слушаме в първото четиво (Лев 19, 1-2. 17-18).
Но какво точно трябва да направим, за да станем свети? Или по-добре казано: какви средства трябва да използваме, за да се доближим до Бога и да се съединим с Него?
На пръв поглед отговорът е прост – да спазваме заповедите, да се молим, да ходим на Литургия, да пристъпваме към Тайнствата, да четем Свещеното Писание, от цялото си сърце да обичаме Бог и ближния. А може и още по-конкретно, както ни говори днешното Евангелие: „Обичайте враговете си”; „добро правете на онези, които ви мразят, и молете се за онези, които ви обиждат и гонят”; „ако някой ти удари плесница по дясната страна, обърни му и другата”.
Лесно ли е да се изпълнява всичко това? Не, не е лесно… Въпреки това съществуват някои рецепти:
– Когато размишляваме върху учението на Господ, ние се занимаваме с дело, угодно на Него. Да мислим, да анализираме, да премисляме, да размишляваме, да се съсредоточаваме върху евангелските слова – това е вярното средство, за да не съгрешаваме, в крайна сметка поне докато сме заети с това. И нито секунда не бива да забравяме, че Господ е щедър, милостив и дълготърпелив, не трябва да забравяме за всичкото добро, което Той е сторил за нас; не трябва да забравяме, че Той вече ни е простил много грехове, и не по-малко грехове ще ни прощава и в бъдеще.
– Трябва да си представяме и да осъзнаваме какво означава Господ да е в нас и ние – в Него.
– Освен това, макар и наистина да желаем да станем свети, ние се нуждаем от това да се присъединим към компанията на светците, да се сдружим с тях и постоянно да общуваме с тях – преди всичко с Дева Мария, със Св. Йосиф, с ангелите, с другите светци. Много важно е да следваме примера на светците и да ги молим за помощ.
– Не по-малко важно е да търсим общение с добри хора, да завързваме приятелски отношения с тях, например – в общността на нашата енория.
Да помолим Господ да ни дари плодовете на спасението и светостта, залог за които е приемането на Светото Причастие.
„Ще възвестявам всички Твои чудеса, ще се радвам и тържествувам за Тебе, ще възпявам Твоето име, Всевишни” (Причастен антифон).

Отец Антъни Бранаган, CSsR
Превод: Католически новини

Новини: Проповеди

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар