Майски размишления (17): Бог толкова възлюби света, че прати Своя Единороден Син

17 май 2015, 07:00

Когато стотникът пробол Христос с копиe, протекла из тялото Му Кръв и Вода. В този момент бил изкопан най-дълбокият кладенец на света. Всички кладенци рано или късно пресъхват, губят водата, без която човек не може да живее. Този „Кладенец“ не пресъхва вече повече от две хиляди години. Той доставя не само Вода, но и много по-ценна течност: Кръв. Кръвта на Човек, който едновременно е Бог. Значи това е Кръв на Богочовек, дошъл на тази земя именно за това – да я подхрани със собствената си Кръв.
Земята се нуждаела от тази Вода и от тази Кръв, защото била суха, пресъхнала, умираща. Едва-едва живеела. Човекът, обитаващ тази земя, бил изпаднал в немилост пред Бога, защото се възпротивил на своя Създател, отказал Му послушание – така изгубил Божията благодат. Първоначалният грях парализирал човечеството в отношенията му с Бог. Никакви човешки лекарства не можели да помогнат. Грехът на Адам и Ева потопил човешкия род в дълбок греховен сън.
Обаче Създателят не забравил Своето създание. Бог не се наслаждавал, гледайки отгоре, бездейно човешката трагедия. Ударил часът на Синът Божи да слезе на земята и да търси заблудените овци. Първо проповядвал Евангелието – Добрата вест за спасението. Когато това приключило, Той решил да Се принесе в Жертва. „Бог толкова възлюби света, че прати Своя Единороден Син, светът да бъде спасен чрез Него“. Скъпо струвало на Исус спасяването на човечеството. Но само Неговата Кръв можела да спаси „изгнаните синове на Ева“.
От момента на Кръстната Жертва ние стоим в Църквата пред този неизчерпаем кладенец и черпим без никакви ограничения вода за живот вечен. Колкото по-грешен идва, колкото по-болна душа идва – толкова по-сигурен достъп има до Източника на Спасението – до Кръвта Исусова, защото Исус не дошъл при здравите, при справедливите, а именно при най-нуждаещите се.
Една капка от Христовата Кръв можела да спаси цялото човечество, но Христос решил да даде Жертва цялостна, всичката си Кръв да даде. И стига грешникът да каже: „Прости ми, Господи“, след миг в изповедлнята ще чуем: „Аз ти прощавам греховете“. Стига да се поръча Света Литургия за обръщане на грешниците, за да се задвижи силата на Исусовата Кръв и да се изпроси опрощение за греховете. Колко чудесна е силата на Исусовата Кръв!

Исусе, Който не се поколеба да пролееш за нас всичката Си Кръв, умий нашите грешни души и ни облечи отново в дрехата на освещаващата благодат!

Новини: Актуално

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар