„За кого Ме мислят хората?“

27 август 2017, 19:00

Проповед за 21-а Обикновена неделя

«За кого Ме мислят хората?»
Този въпрос задал Исус на Своите ученици, които Го следвали. Същият този въпрос Исус задава и на християните от нашето съвремие: «За кого Ме мислят хората?».
И както преди две хиляди години, така и днес, мненията за Исус се разделят – едни Го мислят за пророк, а други за прочута личност, кумир на тълпата. Трети пък вярват, че Той може да положи началото на Новото време.
«А вие за кого Ме мислите?». От отговора на този въпрос не бива да бягаме. Той витае наоколо. Този въпрос изисква да се определим и той се отнася до всеки човек. Христос днес отново пита: Вие за кого Ме мислите? Вие, християните в тази страна, за кого Ме мислите? Мъже и жени, за кого Ме мислите?
Този въпрос блика от самото Сърце Исусово. Този, Който открива Сърцето Си, желае човека, към когото се обръща, да му отговори не само с разум. Въпросът, който произтича от самото Исусово Сърце, трябва да докосне и нашите сърца! За кого Ме мислите вие? Всъщност познавате ли Ме? Мои свидетели ли сте? Обичате ли Ме?
Петър, отговаряйки от името на всички ученици, казва: «Ние вярваме, че Ти си Христос, Сина на Живия Бог». Църквата в продължение на векове повтаря думите на Петровото признание, стараейки се да изрази кой за нея е Христос. Не е достатъчно само да изповядваш Исус с уста. Познаването на Светото Писание, на Преданието и изучаването на катехизиса помага много, но за какво ще послужи всичко това, ако от вярата не последват конкретни действия?
Изповядването на вярата в Исус изисква да Го следваме! Истинското изповядване на вярата води до съответно действие. Исус още от самото начало не е криел тази трудна истина. И веднага след изповядването на вярата от страна на Петър Той казва какво очаква от него. «Ако ти си този, който иска да върви след мен – вземи си кръста и ме следвай».
Както е било в началото, така е и днес – Исус не иска хора, които да Го хвалят, а хора, които да Го следват!
Какво е за теб вярата? Христос пита: «Кой съм Аз за теб тук и сега?». И макар отговорите да са различни в зависимост от нашето положение, конкретните ситуации, обстоятелствата – за всеки вярващ Христос е Син на Живия Бог, Някой жив и близък. Господ, учител, приятел. Просто Живот.
Бих искал да пожелая всеки да може да повтори думите на апостол Павел: «Защото всичко е от Него, чрез Него и в Него: на Него е славата во веки. Амин”.

Отец Павел Юрковски, CSsR
Превод: Католически новини

Новини: Проповеди

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар