По пътя на Адвента с Папа Бенедикт ХVІ

2 декември 2019, 11:22

„Всеки път, когато християнската общност се подготвя да отбележи Рождението на Спасителя, тя чувства в сърцето си радостно настроение, което до известна степен се пренася върху цялото общество. През Адвента християнският народ преживява отново двоен духовен импулс: от една страна, той отправя поглед към последната цел на своето поклонничество на земята, а именно славното завръщане на нашия Господ Исус Христос; от друга страна, той си спомня дълбоко развълнуван за Рождеството във Витлеем и коленичи пред яслата. Надеждата на християните е отправена към бъдещето, но остава винаги здраво вкоренена в едно събитие от миналото. В пълнотата на времената Божият Син се роди от Дева Мария: „роди се от жена и се подчини на закона”, както пише Апостол Павел (Гал 4, 4)“.

Папа Бенедикт ХVІ
(Ангел Господен, 27 ноември 2005 г.)

Новини: Актуално

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар