„Колко прекрасни са нозете на онези, които благовестят мир…” (Рим 10, 15)

30 ноември 2017, 16:37

На 30 ноември Светата Църква празнува Св. Андрей – първозваният апостол и брат на Княза на Апостолите Св. Петър. Св. Андрей е един добър образец за нас особено в предстоящия период на Адвента. С пълна сила за него важат думите от днешния откъс от Посланието на Св. Павел до римляни: „Колко прекрасни са нозете на онези, които благовестят мир…“. Публикуваме кратко размишление по темата:

С тези думи, заимствани от пророк Исайя, Свети Павел описва хората, които са се посветили изцяло на проповядването на Благата вест за Царството Божие. Интересно е, че погледът на Св. Павел е съсредоточен върху нозете на благовестващите. Вероятно защото отдаденият на евангелизацията човек постоянно се намира в движение – отива нанякъде, бърза… Но дори когато не е в движение и провъзгласява Словото, той крепко се държи на нозете си с достойнството на Божие чедо. Колко прекрасен е този, който проповядва за Бога, който ходи заедно с Него и се държи за Него до край!
Няма по-добро описание за апостол Андрей от това. Ученик на Иван Кръстител, той чул за Христос от своя учител (срв. Ив 1, 36). Андрей приел поканата на Христос и тръгнал след Него. Още щом разбрал кой е Исус, Андрей веднага пристъпил към действие – затичал се към своя брат Петър, за да му съобщи Благата вест: „Намерихме Месия” (Ив 1, 28-42). В продължение на три години Андрей странствал с Исус, слушал Неговата проповед, бил свидетел на чудесата Му. След смъртта и Възкресението на Христос апостолът продължил да обикаля и проповядва по примера на своя Учител. Андрей понесъл Благата вест по света и дошъл с нея в Константинопол. Отдал живота си за Христос в град Патра на територията на съвременна Гърция.
Служението на Андрей, неговата вярност и мъжество му донесли венеца на славата.
Господ не те праща да благовестиш толкова далеч (макар че – кой знае?). Но ти можеш да споделиш със заобикалящите те своя собствен опит на общение н Христос: как Той те е спасил или изцерил, как си почувствал Неговата любов. Не ти е нужно да знаеш отговорите на всички тези въпрос, просто говори от сърце, а Светият Дух ще се погрижи за останалото.
„Исусе Христе, аз не искам да пазя Благата вест само за себе си. Насърчи ме да се движа напред както Андрей и да благовестя на всеки, който срещна по жизнения си път”.

Превод: Католически новини

Новини: Коментари

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар