Пригответе пътя на Господ

10 декември 2017, 16:54

Проповед за Втора Адвентна неделя

Господ идва: Бог идва със сила, за да спаси хората. Той не се бави. За Господ един ден е като хиляда години и хиляда години са като един ден. Господ не се бави да изпълни обещанието си, както някои смятат това за бавене. Но дълго време ни търпи, понеже не желае да погинат някои. Така Неговото спасение е близо до онези, които Му се боят.

Пригответе пътя на Господ: И яви се Иван като Ангел на Господа, изпратен от Него, да кръщава в пустинята и да проповядва: „Пригответе пътя на Господ, прави правете пътекиту Му, и всяка плът ще види спасението Божие.
Какво означава всичко това на практика?
Това означава:
- да слушаме славния глас на Господ в радостта на сърцата си;
- необходимо е да се покаем и да изповядаме греховете си;
- нищо земно не трябва да ни попречи да бързаме за среща с идващия Божи Син;
- трябва да се приближим към Христос, за да ни изпълни с небесна премъдрост.
Като знаем, че денят на Господ ще дойде както крадец нощем, нека се замислим какви трябва да бъдем в свят живот и благочестие, като очакваме и желаем скорошното идване на Божия ден. Очаквайки го, ние трябва да се стараем да се явим пред Него в мир, неосквернени и непорочни.
Суровият живот на Иван в пустинята ни учи да познаем истинската стойност на земните блага. За да наследим небесните блага са ни нужни покаяние, пост, разумни ограничения при ползването на телевизия, интернет, недопускане на сплетни, прошка и помощ в полза на другите хора, и т. н.

Утешавайте: Стани! Възлез на висока планина и радостно погледни на идващия към теб Бог. Възвиси се, не се бой! Утешавайте народа на Господ! Ето вашият Бог! Ето Господ. Ето, наградата Му е с Него и отплатата Му е пред лицето Му. Като пастир ще пасе Той Своето стадо – по силата на обещанието Му. Ние очакваме ново небе и нова земя, на които обитава правдата – мир, милост, истина. Тъй като нашите заслуги са недостатъчни за спасението, Той Сам ще ни дойде на помощ със Своята благодат.
Да! Във времето на Адвента нека побързаме към идващия Спасител Исус. Нека не се бавим!

Отец Антъни Бранаган, CSsR
Превод: Католически новини

Новини: Проповеди

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар