Гласът Господен

25 февруари 2018, 00:10

Проповед за Втора Постна неделя

Литургията на Словото за Втора постна неделя ни въвежда в сцената с Авраам, който е готов да принесе в жертва своя единствен и любим син, само и само да изпълни Божията воля (Първо четиво: Бит 22, 1-2. 8-12. 15-18). Авраам е предобраз на Бог-Отец, „Който и собствения Си Син не пощади, а Го отдаде за всички ни” (Второ четиво: Рим 8, 31-34). А в Евангелието (Мк 9, 2-10) се говори за преображението на Исус на една „висока планина” (преданието я нарича Табор) преди трима апостоли, в присъствието на Мойсей и Илия. Споменават се възторга на апостолите и тяхното желание да останат на това място с Исус, Мойсей и Илия; гласа на Предвечния Отец, Който обявява, че Исус е Неговият възлюбен Син, Когото трябва да слушаме; предсказанието за възкръсването от мъртвите.
Какъв урок можем да извлечем ние от всичко това?
Разказът за Авраам и готовността му да пожертва своя син са пример и образец на подражание за нас по жизнения ни път. Необходимо ни е постоянно да се вслушваме в гласа на Господ. Това означава да изпълняваме волята Му, даже ако това е изпълнено с трудности, ако съдържа в себе си проблеми, ако изисква от нас жертви. Но ние много често не чуваме гласа на Господ и нарушаваме заповедите Му. Постното време е специално време, когато ние анализираме нашия минал живот, правим щателен изпит на съвестта, осъзнаваме слабостта и греховността си, разкайваме се, пристъпваме към изповед и вземаме твърдото решение повече да не грешим. Това че Бог Отец не пощади Сина Си, но Го предаде за всички нас, доказва, че Бог безмерно ни обича и желае и ние да Го обичаме и изпълняваме волята Му.
Бог ни заповяда да слушаме Неговия възлюбен Син. И както Бог благослови Авраам за това, че той се вслуша в Неговия глас, така благославя и нас в нашия живот, ако сме послушни на Неговия Син. На планината Табор апостолите искали завинаги да останат с Исус. Това желание е напълно изпълнимо: Исус – ако изпълняваме Неговата воля и сме послушни на Него, Самият Той ще остане с нас и ще ни предостави всичко необходимо за щастлив и мирен живот. Той, както се казва във второто четиво, „ходатайства за нас”.
Ако се вслушваме в Божия глас и пристъпваме към Светите Тайнства Изповед и Евхаристия, Бог няма да ни остави без награди. Той винаги, а по специален начин през времето на Великия пост, оживява нашата вяра със Своето слово, очиства ни от греховете ни и освещава тялото и душата ни за честването на Светата Пасха. Още тук, на земята, Бог ни прави участници в небесните блага.

Отец Антъни Бранаган, CSsR
Превод: www.catholic-news.bg

Новини: Проповеди

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар