Деветница за душите в чистилището

31 октомври 2019

Осми ден

Душите в чистилището, които не могат да си помогнат сами страдат от това, че толкова много хора на земята не знаят какво правят. Живеят за себе си, без да мислят за Бог, за вечността, за смисъла на живота и за това още сега да се подготвят за срещата със своя Създател и Спасител в часа на смъртта.
Всемогъщи вечни Боже, опази ме от лениво и безразлично сърце. Дай ми още сега да позная истинските ценности в живота; научи ме да броя дните си и все повече да се приближавам до Теб, до когато ще мога да Те гледам, да Те обожавам и да Те прославям във вечното царство.
О, Мария, без грях зачената, моли се за нас, които намираме в Теб нашето прибежище. Света Мария, Майко Божия, посредница на всички благодати, ела с мощното си застъпничество на помощ на нас и на душите в чистилището!
Отче наш… Радвай се…
На всички починали вечен покой дай, Господи, и вечна светлина да ги озари! Нека в мир да почиват. Амин.

(Следва)

Новини: Актуално

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар