Среднощната литургия в катедралата „Св. Йосиф“ в София

25 декември 2012, 17:29

В катедралата „Св. Йосиф“, София, бе отслужена среднощна Света Евхаристия в чест на Рождество Христово от Н.ВПр. архиепископ Януш Болонек, Папски нунций в България, в съслужие с отците-капуцини Збигнев, Елко и Зигмунт и отец Сречко от Ордена на босите каримилити. Студът навън и късният час не бяха попречили на верните да се стекат в църквата, която бе пълна с народ, сред които и много деца, някои от тях вече спящи в края на литургията в ръцете на родителите си.
В проповедта си архиепископ Болонек обърна внимание върху това, че библейските четива, определени за тази нощна литургия, ни представят пълното измерение на тайната на нашия Господ, а образите върху екрана на нашата вяра позволяват да вникнем в нея. Евангелист Лука с изумителна простота описва това необикновено събитие – идването на Бога на земята, което е станало в конкретно време и на конкретно място, каза архиепископ Болонек. Той се спря на най-кратката песен в Библията, тази на ангелите – посланиците на небето, с която те предават новината на пастирите, намиращи се със своите стада на пасбищата край Витлеем. В двата превода на Библията има разлика в думите, които и днес пеем в „Слава във висините Богу“ – преводът като „мир на хората с добра воля“ ги представя като тези, които са благожелателно настроени. В превод от гръцки език, на който е написано Евангелието на Лука обаче те звучат така: „слава във висините Богу, и на земята мир, между човеците благоволение!“ – т.е. мир на хората, към които Бог е благоволил, които са обект на Неговата воля, защото ако Божията воля се отнасяше само до тези, които са надарени с доброжелателство, тя би била твърде ограничена. Ето защо дарът на мира зависи не от волята на човека, а от добрата воля на Бога. За да бъде разбрана тя по-добре, Папският нунций насочи вниманието към посланието на Св. Павел от Тарс, който обявава, че поради неизчерпаемата благост на Бога ние сме станали Божии деца и чрез раждането на Спасителя сме синове на Бога или синове в Сина – “filii in Filio”. Щастливи сме, че можем да се радваме на присъствието на Исус Христос в нашия живот, тъй като сме приели Евангелието за негов фундамент. Архиепископ Болонек посочи и една друга нагласа, която за съжаление се забелязва около нас, дори и сред самите християни, характеризираща се със стремеж към материалните блага, които са временни и мимолетни. Тази нагласа на духовна апостасия се дължи вероятно на преживяване на криза на вярата, на невъзможността да се намери отговор на основните въпроси, като кой съм аз, за какво живея, мога ли да се надявам на живот в един по-добър свят. Светият Отец Папата, който иска да помогне на тези объркани християни и да бъде по-близо до тези, които имат желание да се отворят за неговите думи, който високо цени обмена на мнения и творческия диалог, прави това, използвайки възможностите на съвременните средства за масово осведомяване, чрез личната си програма в Twitter, която засега функционира на осем езика, информира архиепископ Болонек и изтъкна, че само Христос е нашият единствен Спасител, че само Той може да даде утешение и устояване в доброто и че само в Него всичко на небето и на земята достига своята пълнота.
В края на Светата Евхаристия Папският нунций даде своя специален благослов на верните, като ги поздрави на седем езика – български, италиански, френски, английски, немски, испански и полски.


Коментари

Няма коментари

Оставете коментар