Най-възвишената форма на заставане на страната на истината е мъченичеството

26 декември 2012, 17:33

Утринната Евхаристична жертва в катедрала „Св.Йосиф“, София, днес, когато Църквата чества празника на своя първи мъченик за вярата, свети Стефан, бе отслужена от НП архиепископ Януш Болонек, Папски нунций в България.
Вчера бяхме във Витлеем, а днес сме в Йерусалим, вчера обожавахме малкия Исус в яслата, а днес почитаме свети Стефан, първия мъченик на Църквата, каза в проповедта си архиепископ Болонек, и въпреки че между двете събития стоят няколко десетилетия, героят на днешния празник е свързан с раждането на Спасителя.
Стефан, чието име означава корона, венец, принадлежал към християнската общност в Йерусалим. Бил изпълнен с вяра и Свети Дух, а чрез него и със сила и всеотдайно изпълнявал служението към бедните, за което бил избран. Бил надарен с благодатта да разбира Божието Слово и евангелизирал, като призовавал евреите към обръщане, особено онези, които разпънали Христос. Завършил живота си под град от камъни, като следвайки примера на своя учител, се молел за своите убийци. Бог му позволил да види небесата и така го уверил, че умирайки за Христос, ще постигне спасението. Свети Стефан е мъченик в пълния смисъл на думата, каза Негово Превъзходителство. Неговото мъченичество не е изненада за християните, той преживява това, което Христос е проповядвал на всички, които са решили да тръгнат след него. Те ще трябва да претърпят различни душевни и телесни терзания, включително и смърт, изпратени като беззащитни овци сред хищни и дръзки вълци, с чиито методи не могат да си служат, защото трябва да побеждават злото с добро.
Преследванията и мъченичеството са записани в историята на Христовата Църква и са започнали от началото на нейното съществуване, каза архиепископ Болонек, посочвайки, че за съжаление и в нашите времена, характеризиращи се с такава чувствителност към спазването на човешките права и уважението към достойнството на човешката личност, християните са подложени на преследвания и изпитания заради вярата. Бюлетинът на Светия престол ежедневно съобщава за страданията на християните по цял свят. Дори в Европа има случаи на ограничаване на правото на свобода и вероучението. Папският нунций призова да не се забравя, че изповядването на вярата не може да бъде принуждавано от никаква светска власт, защото то става по силата на Божията благодат и пълната свобода на съвестта. Архиепископ Болонек призова ние, християните – католици, православни, протестанти – да даваме свидетелство за истината и така да подражаваме на Христос който каза на Пилат: „Аз затова се родих, и затова дойдох на света, за да свидетелствувам за истината“ (Ин 18, 37). Най-възвишената форма на заставане на страната на истината е мъченичеството, каза архиепископ Болонек. Затова ние се нуждаем от добродетелта на смелостта и дара на силата от Свети Дух, за да правим с лекота добро. Дарът на силата е дух на мъжество, който никакви нещастия не могат да сломят, защото той е помощ свише и чрез него ние ставаме свидетели на Христос в ежедневието.
Накрая Папският нунций покани участващите в тази Евхаристична жертва чрез застъпничеството на свети Стефан да се молим Христос да укрепва в нас добродетелта на смелостта и съзнателното сътрудничество с дара на силата, получено в тайнството Миропомазание.

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар