Кръстен път с размишления на Бл. Михал Сопочко

23 февруари 2018, 17:15

„О, Исусе,
благодаря Ти за книгата,
която отвори пред очите на душата ми.
Книгата е Твоето страдание,
което Ти прие от любов към мен.
От нея се научих да обичам Бог и душите.
В нея има неизмерими съкровища за нас.
О, Исусе, толкова малко души Те разбират
в Твоето страдание от любов!“ (Дневник, 304)

КРЪСТЕН ПЪТ
Откъси из книгата
„Милосърдието на Бога в Неговите дела“
от отец д-р Михал Сопочко

СПИРАНЕ І
ИСУС Е ОСЪДЕН НА СМЪРТ
„Срамувам се, Господи, да стоя пред Светия Ти лик, защото толкова малко приличам на Теб. Ти си страдал толкова много за мен при бичуването, че само това мъчение е могло да Ти причини смърт, ако не са били волята и решението на Небесния Отец да умреш на кръста. (ОЩЕ…)

Новини: Актуално

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар