Тайната на Преображението

12 март 2017, 23:30

Проповед за Втора Постна неделя

Автор: отец Антъни Бранаган, CSsR
Превод: www.catholic-news.bg

„Всемогъщи Боже, помогни ни през периода на четиридесетдневното Постно време да достигнем до съкровено познаване на Христос и да покажем един достоен живот”. Така се молихме миналата неделя. А днес литургията представя пред нас за размишления сцената с Преображението на Исус. Вниквайки в нея, ние ще можем да задълбочим своето познание за Христос.
Тайната на Преображението свидетелства, че Исус Христос, въпреки че ще бъде подложен на страданията и смъртта на човек, е Възлюбен Син на Предвечния Отец, Който е по-висок и по-важен от Мойсей, Илия и всички пророци; че е само Той и единствено Той е целта, центъра и основата на нашата вяра; и че ние следва безпрекословно да приемаме всичко, което Той ни каже.
Малко преди Преображението Исус казал на апостолите, че Той трябва да дойде в Йерусалим и много да пострада от стареите, първосвещениците и книжниците, че ще бъде убит и на третия ден ще възкръсне. Учениците не разбрали това, което Исус им предсказал, затова Преображението се превърнало в подготовка за пасхалните събития – Исус искал апостолите да не се съблазнят и да не изгубят вярата си в Него. Църквата счита този текст за Преображението за много важен, тъй като той осветява и задълбочава вярата ни в Исус. Не само през това Постно време четем евангелския откъс за Преображението, четем го няколко пъти в годината, а на 6 август Църквата отбелязва празника Преображение Господне.
Първото четиво за днешната неделя (Битие 15, 5-12. 17-18) ни пренася в сцената с Авраам като пример за дълбока вяра и упование в близостта на Бог, в Неговата благост и Неговия обет: „Авраам повярва в Господ и Той му го вмени за праведност”. Във второто четиво (Филипяни 3, 17 – 4, 1) Св. Павел обяснява, че ако сме верни на Господ, Той „ще преобрази така униженото наше тяло, че то ще бъде подобно на Неговото славно тяло”.
През цялото Постно време ние много мислим и размишляваме за страданията и смъртта на Исус. Осъзнаваме, че Той пострада и умря за нашите грехове, покайваме се, постим и даваме милостиня. Но в същото време знаем, че Исус възкръсна от мъртвите, че постоянно е с нас и ни подкрепя.
„Господ е моя светлина и мое спасение; Господ е крепост на моя живот; Надявай се на Господ, бъди мъжествен; и да укрепва сърцето ти, надявай се на Господ”.
Господи, Начало и Край на нашата вяра, излекувай ни от неверието и умножи вярата ни!

Новини: Проповеди

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар