Връбница в енория „Св. Йосиф“, София

24 март 2013, 18:19

Както всяка година, честването на днешния празник Връбница в енория „Св.Йосиф“, София, започна на площада пред катедралата с освещаване на клонките. Те бяха набавени и раздавани от братята и сестрите от Трети Францискански Орден, а събраните за тях дарения от верните и гостите на енорията са предназнечени за Великденски обяд за бедните. С шествие, оглавявано от о. Зигмунт Вантух и министрантите, последвани от народа, носещ в ръце благословените върбови клони, празникът продължи в църквата. На крака бе изслушано Евангелието, разказващо за Христовите страдания, а при думите, известяващи Христовата смърт, всички събрани в храма паднаха на колене. За втора година на този празник в енорията ставаме свидетели на изповядването на Веруюто от братята и сестрите от Първата общност на Неокатекуменалния път, което не е случайно. Както съобщихме своевременно преди година, всеки един от първите неокатекумени у нас изповядва тогава публично своята вяра пред цялата църковна общност, а при извършвания над тях ритуал „Ефата“ те получиха насърчението, воювайки добрата битка на вярата да спечелят вечния живот и да не се притесняват да изповядват вярата си. Ето защо не е случайно и това, че и днес носеха в ръцете си палмови клонки – символът на победата на живота над смъртта, както и на мъчениците за вярата. Неокатекуменалният път е път за обновление не само на своите последователи, а и на цялата енория, в която той присъства като движение. Вървейки с години последователно и търпеливо през различните етапи на този път, който води до умирането на стария и раждането на новия човек, готов да върви по стъпките на Христос, неговите членове помагат и на останалите си събратя да видят и разберат правилния смисъл и истинската цел на вярата – постигането на радостите на вечния живот с Христос, приемайки с търпение трудностите на настоящия живот.

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар