Отец Иван Топалски: Лесните ръкопляскания от това да угодиш на човеците или сладостта от това да угодиш на Бог?

15 април 2013, 10:15

В деня на Трета Пасхална неделя вярващите от енория „Св. Андрей” в село Калояново отново изпълниха енорийската църква, за да се нахранят с Божието Слово и Хляба на живота. Този път в своята проповед енористът отец Иван Топалски се спря по-подробно на първото четиво от Литургията на Словото. В откъса от Деянията на Апостолите първосвещеникът строго порицава Петър и останалите апостоли: „Не ви ли строго поръчахме да не поучавате в това име?”. На което те отговарят с думите: „Трябва да се покоряваме повече на Бога, нежели на човеци”. Както подчерта отец Иван, всекидневно всеки от нас е изправен пред различни проблеми и въпроси за решаване, за които трябва да взема правилни решения, решения, които представляват избор между доброто и злото. Дали обаче тези решения са с цел да се угоди на Бог или с цел да се угоди на човеците? Отец Иван изрично отбеляза, че ако се опитваме да угаждаме на човеците – те днес ще са доволни, а утре ще са недоволни точно от същото нещо, от което до вчера за изразявали задоволство. Това, което обществото, т.е. хората смятат за правилно, е само временна позиция. Днес „правилното” може да е едно, след време да се окаже точно обратното. Това, за което днес човеците са ти ръкопляскали, утре ще се окаже повод, за да те охулят. Защото човешката логика и човешкото разбиране, когато не са базирани на Божията воля, са непостоянни. Енорийският свещеник изтъкна, че нашите мисли не са Божиите мисли, и нашите пътища не са Божиите пътища, както и самият Исус казва това в Евангелието. Логиката на човеците не е логиката на Бог. Разликата е, че когато се стремим да угодим на Бог, Бог никога няма да промени Своята позиция или Своята логика. При човеците е точно обратното. Отец Иван каза пред вярващите, че много често хората, дори и духовните лица, са изправени пред изкушението да спечелят лесни овации или аплодисменти, да бъдат популярни, т.е. да угодят на човеците, въпреки че това е срещу Божията воля и срещу Божия план. Целта ни като християни е да не се оставяме на това лесно изкушение, а с Божията помощ да вървим към постигане на волята на Бог. Защото няма нищо по-хубаво от това да сме угодили на Бог. А наградата за това ще бъде небесното царство.
Когато един ден, след като напуснем този свят, се изправим пред Божия престол, за да бъдем съдени, Бог е Този, Който ще ни съди, а не човеците, на които сме угаждали. Те няма да са тези, които ще ни подадат ръка, за да ни заведат в рая. Затова нека във всичко, което правим, да го правим според Божията воля и няма да сбъркаме – призова отец Иван Топалски.

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар