Проект на фондация „Витания“ стартира в енориите в Калояново и Дуванлий

16 април 2013, 09:00

На 15 април 2013 г. в енория „Св. Андрей” в Калояново и енория „Скръбна Божия Майка” в Дуванлий стартира проект на фондация „Витания”, с финансовата подкрепа на фондация „Комунитас”. Целта на проекта е задоволяване потребностите от топла храна (един път дневно) на хора, които не могат да си я осигурят сами или с помощта на своите близки, поради финансови, битови или здравословни затруднения. Друга специфична цел на начинанието е да бъде осъществен социален контакт с хора, които се чувстват самотни, забравени или отритнати от ближните, както и подкрепа при издръжката на уязвими лица и техните семейства.
Всеки работен ден двадесет души от двете енории ще получават топъл обяд от супа и основно ястие. Това ще са предимно възрастни и самотни лица, лица с увреждания, самотни родители, многодетни майки и дълготрайно безработни лица.
Проектът е едногодишен.

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар