Отец Иван Топалски: „На първо място да спазваме Божията воля“

7 май 2013, 02:27

Преди десет години, на 7 май 2003 г., започна строителството на новата католическа църква в калояновската енория „Св. Андрей”. Този своеобразен юбилей бе припомнен от енориста отец Иван Топалски по време на неделната литургия, отслужена от него за Шеста Пасхална неделя, в гордо издигащия се прекрасен енорийски храм. Следващата година, на 23 май, ще бъде честван и десетгодишният юбилей от самото му освещаване: точно на 23 май 2004 г., когато се навършиха две години от посещението на Бл. Папа Йоан-Павел ІІ, осветил основния камък на новия Божи дом в Калояново, кардинал Муса І Дауд и епископ Георги Йовчев извършиха тържествения обред по освещаването и отслужиха празнична литургия.
Припомнянето на тези две годишнини от страна на отец Иван в известна степен се оказа естествено продължение и на неговата неделна проповед, посветена на спазването на Божията воля.. Свещеникът се спря по-конкретно на думите на Исус от евангелския откъс. Спасителят казва: „Ако някой ме обича, ще спази словото Ми, и Моят Отец ще го възлюби, и ще дойдем при него и жилище у него ще направим”. Не нашата, човешка воля, а Божията воля… Да спазваме последната, а не да се водим от своите собствени, лични намерения, от своята лична воля. Този призив отправи проповедникът към вярващите в църквата. И даде още два примера от Евангелието. Първият – притчата за двамата братя и лозето, в която бащата моли единия си син да отиде и да изкопае лозето, но този негов син му отказва, и въпреки всичко след това отива. И вторият син, който казва, че ще отиде, но въпреки всичко не отива. С тази притча Исус иска да ни покаже, че спазването на Божията воля не бива да се базира на привидно съгласие. Много по-важно не е съгласието на думи, не е първоначалното намерение, а истинското вършене на Божията воля. Важното е да я спазим, дори и първоначално да не сме изявили това като желание. И в същото време – само изразеното желание или намерение все още нищо не означава. И с друг евангелски откъс подкрепи своята теза отец Иван – с фрагмента от Евангелието, в който Господ Исус казва: „Не всеки, който ми казва „Господи, Господи”, ще влезе в небесното царство”. Това също в подкрепа на това, че думите или пък познаването на самата Божия воля, все още не означават нейното спазване… Често ние добре познаваме Божиите заповеди, знаем какво иска Бог от нас, но сме далеч от спазването на волята на Бог. Именно към вършенето на това, което Бог иска от нас, трябва да се стремим.
В тази връзка, споменаването на двете годишнини наистина е своеобразно продължение на проповедта. Всички усилия и огромният труд за построяването на красивата енорийска църква в Калояново, както и за последващото външно и вътрешно украсяване на храма, електронните камбани и всичко останало, не е нищо друго, освен едно вършене и спазване на Божията воля. След литургията, много вярващи, провокирани от проповедта, си припомниха как дни наред, в дъжд и пек, се стичаха на Светата Евхаристия, която се отслужваше отвън, на открито, в парка на енорийския дом. Тогава това също бе вършене на Божията воля.
Бог да благослови енорийския свещеник и всички християни, които по един или друг начин са участвали и продължават да участват в богоугодното дело църквата „Св. Андрей” в Калояново да я има и да бъде символ на католическата вяра, особено в тези дни на засилваща се секуларизация на обществото, на засилващо се отричане на Божията воля и утвърждаване на своята собствена!

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар