Послание за годината на семействата до свещениците и верните на Софийско-Пловдивска епархия

12 декември 2013, 12:59

Софийско-Пловдивски Диоцез

ПОСЛАНИЕ
ЗА ГОДИНАТА НА СЕМЕЙСТВАТА
ДО СВЕЩЕНИЦИТЕ И ВЕРНИТЕ НА СОФИЙСКО-ПЛОВДИВСКА КАТОЛИЧЕСКА ЕПАРХИЯ

Преподобни отци, сестри, драги верни!

Приключваме една година посветена на вярата, която папа Бенедикт XVI, вече в почивка, обяви на 11 октомври 2012 г. в Рим. Както бях споделил с вас в посланието си за Годината на вярата: вярата е живот, вярата е сила, вярата е светлина. Но вярата е и трябва да бъде споделяна. Бог не иска от нас вяра по навик, а силна и зряла вяра, която осмисля живота, която е закон на поведение и така прониква и докосва другите. Колко е важно как живеем вярата си. И дали нашият начин на живот във вярата пречиства и преобразява нас самите и другите. Тя трябва да говори на човека до нас. Живяна достойно, тя е необходима за другите. Тя е спасение, истина, щастие. Светът се нуждае от нея. Ето защо една цяла година беше посветена на вярата. Сега, когато приключва тази година, е време да си дадем сметка наистина ли живеем вярата си както Бог иска. А истинският живот във вярата носи със себе си винаги нови предизвикателства.
Светият отец папа Франциск обяви свикването на Извънреден Синод на Католическата църква през октомври 2014 г. посветен на семейството. Днес повече от всякога семейството е подложено на изпитание. Свидетели сме как семейството е атакувано по най-различни начини, правят се опити да бъде обезличена неговата същност и достойнство като се свежда до едно обикновено съжителство.
Още от самото начало на творението Бог има своя план за семейството: „Мъж и жена ги сътвори” (Бит.1:28) , „Ще бъдат една плът” (Мат. 19:6). Семейството съществува с Божия благословия, и неговата сила се крепи на тази благословия. Сърцето е едно богатство, което нито се продава нито се купува, но се подарява и то веднъж завинаги, в момента в който пред Божия олтар двама души си обещават вярност, неразривност и единство.
И след това съпрузите са призвани да станат родители. А родителите от своя страна трябва да натрупват за децата си не материални блага, постове, власт, но мисли, които водят в живота и имат стойност за вечността. Всъщност децата със своята невинност са първия учител в дома. А после са живите послания изпратени в епоха, която родителите няма да видят. И от тук големият въпрос за всяко семейство: какво послание подготвят и изпращат в бъдещето. Послание, което да бъде тяхната радост и утеха тук на земята, и гордост във вечността.

Бог да покровителства и запази достойнството и истинския характер на семейството като свое творение. През тази година да се молим в нашата епархия по-специално за добри и свети семейства казвайки следната молитва след всяка служба*:

МОЛИТВА ЗА СЕМЕЙСТВАТА
Всемогъщи Боже, дари на света добри християнски семейства,
които съзнават и ценят тайнството на брака
и във взаимна съпружеска вярност
са Твои сътрудници в създаването на живота
и негови верни защитници.
Превърни семейните огнища в истинска домашна Църква,
чиято светлина и топлина излъчва Твоето присъствие. Амин

Да се молим за Светия отец папа Франциск и за епископите на Католическата църква, които ще участват на този Извънреден синод, посветен на семейството, Свети Дух да бъде с тях и ги просветлява при вземането на толкова важни решения, пред тези нови предизвикателства, които засягат семейството днес.

*Казването на молитвата да започне на 29 декември 2013 година и да завърши на 28 декември 2014 година.

† Епископ Георги Йовчев
Софийско-Пловдивски

Новини: Актуално

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар