Отец Иван Топалски: „Исус Христос победи смъртта!“. Нощно пасхално бдение в Калояново

7 април 2015, 17:13

На 4 април 2015 г., нощта на Възкресение Христово, точно в 22 ч. в енорийския храм „Св. Андрей“ в село Калояново започна тържественото нощно пасхално бдение. То бе водено от енорийския свещеник отец Иван Топалски. Началото бе поставено с Литургията на Светлината – запалването на огъня и пасхалната свещ и тържественото известяване: „Светлина Христова!“ в потъналата в тъмнина църква – израз на осветяващата светлина на Христовото възкресение, която разсейва непрогледния мрак на злото и греха. Литургията на Словото даде възможност на вярващите да вникнат в цялата история на човешкото сътворение – от сътворението на света до възкресението на Исус Христос. По време на Кръщелната Литургия верните подновиха кръщелните си обещания, като препотвърдиха вярата си в Пресветата Троица и се отрекоха от сатаната и делата на мрака. През Евхаристичната Литургия всеки помирил се с Бог имаше възможността да приеме в сърцето си възкръсналия Христос, реално присъстващ в осветените хляб и вино на олтара. Публикуваме пълния текст на проповедта на енорийския свещеник, произнесена от него по време на тази най-важна литургия през цялата литургична година.

„Драги верни,
В тази свята нощ ние честваме Възкресението на нашия Спасител Исус Христос. В нея ние очакваме тази най-славна тайна на нашата вяра. Обърнете внимание – в бдение и молитва. Изпълнено е с дълбоко съдържание всичко онова, което сторихме до този момент: благославянето на огъня, запалването на светлината, на пасхалната свещ, след малко – подновяване на кръщелните обещания. Както апостолът ни призовава в последното четиво от Новия завет, което изслушахме: „Бъдете мъртви за греха и живи за Бог“. Това ние, драги верни, ще направим, и ние ще подновим обещания след малко, отричайки се от сатаната и потвърждавайки вярата си в Исуса Христа. Но онова, което е на устните ни, трябва да бъде в сърцата ни. Онова, което е в сърцето ни, трябва да намери и своето отражение в делата ни, в нашия живот. А да бъдем мъртви за греха и живи за Светлината, т.е. за Бога, ще рече да се стремим да следваме тази Светлина, да вървим по пътя, който ни е посочил нашият Възкръснал Господ Исус Христос. Нека всичко онова, което вършим, всичко онова, което говорим, да бъде отражение на вярата ни в спасението. Той победи смъртта. Нека и в нас победи всички слабости, всички греховни наклонности, нека ни възвърне към истинския живот в Него, в Неговата слава. Вероятно много са нещата, които ни угнетяват, вероятно много са нещата, които ни потискат и разсейват погледа ни от Христа, но нека не позволяваме те да надделяват, защото никоя трудност, никое изпитание не е по-голямо от Божието милосърдие и Божията помощ. Ако ние се уповаваме на Господ, няма от какво да се плашим. Исус Христос победи смъртта! Исус Христос победи дявола! И както, отивайки към гроба, жените, които искаха да Го помажат с благовония се притесняваха кой ще отвали камъка, който затваря гроба, и когато отидоха, го намериха вече отвален, така нека и ние не се притесняваме и не се поддаваме на трудностите и изпитанията, на тези камъни, които потискат душата ни, защото Бог е способен да отвали всичко това от нас, да ни освободи. Нека сърцата ни бъдат изпълнени със свята радост, защото с възкресението Си Христос придоби за всеки един от нас нов живот, живот вечен. И ако ние желаем да се възползваме от това, можем да го сторим. Нека в сърцата ни наистина да блика святата радост. Нека душите ни бъдат изпълнени с надежда и упование, защото Господ Бог е вседържителят, Господ Бог е победителят. Христос възкръсна! Честит празник на всички!“.

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар