Светите апостоли Петър и Павел – величието и скромността заедно!

29 юни 2016, 07:22

Проповед за тържеството
на светите апостоли Петър и Павел

Братя и сестри,
Колко ли са онези велики, благочестиви имена, които са успели да остареят. На мода през известно време, после са станали непопулярни. Имената на Петър и Павел са винаги живи, нужни като хляб и вино по време на светата литургия, както на земята са нужни и слънцето, и дъждът. Дори на имената на двамата човеци, стоящи в основата на Църквата, Бог даде благодатта на живота и актуалността.
Името Петър произхожда от гръцката дума „πέτρα” – скала, отговаряща на арамейското „кefa” и на старославянската дума „skalash”.
Името Павел идва от латински език – „Paulus” – малък, незабележим, слаб, скромен.
Петър и Павел – величието и скромността заедно. Мощта и слабостта. В състава на тези имена има нещо от тайната на Бог. Всемогъщият Създател на вселената – и малко премръзнало момченце, промъкващо се нелегално през границата към Египет. Бог Всевишният – незабележим под вида на хляба в Светото Причастие.
Амин.

† Отец Мариуш Полцин, OFM Cap.
Клагенфурт, юни 2015 г.

Новини: Проповеди

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар