Свети Ангели Пазители

2 октомври 2017, 12:07

Проповед от ✝отец Мариуш Полцин, OFM Cap.

Братя и сестри,
Бог, създавайки света, не се ограничил само с това, което можем да видим с очите си или да чуем с ушите си. Съществуват и цветове, които не виждаме, въпреки че ги вижда пчелата, звуци, които не чуваме, въпреки че ги чува прилепът. Великият свят на цветовете и на звуците винаги ще остане за нашите уши и очи недостъпен.
Вярваме в Бог, Създател на видимия и невидимия свят. Бог – създавайки ангелите – сътворил действителни същества, но невидими за нас.
Имам една иконичка, една картина, уж малко наивна, с образ на Ангел Пазител, който държи за ръка дете, за да не падне в пропастта. Имах и една много умна книга за Ангелите, но я дадох на един колега, който не ми я върна… Трябва да ви кажа, че все пак от двете предпочитам тази, малко наивната на пръв поглед картина.
Първобитните хора, изумявани от тайните на този свят, не използвали думи. Речникът им бил прекалено беден. Не използвали разсъждения, тъй като прекалено малко били просветени. Говорили, проповядвали с образи.
Понякога наивен на пръв поглед образ предава предчувствана от инстинкта истина, по-голяма от нашите мисли, от нашия човешки разум.
Какво послание носи със себе си споменатата картина на Ангел Пазител? Както родителите се грижат за детето, така и невидимият Бог обгрижва своето дете – човека, като му изпраща Ангел Пазител.
Неуместно е, ако се молим на Ангела Пазител само като деца, само тогава, когато носим все още малки дрешки. Обикновено от детската молитва израстваме, както става и с дрехите, които ни окъсяват. А именно в зряла възраст, когато всичко може да ни се стори пропаст, Ангелът Пазител ни е необходим, много, много ни е нужен.
Свети Ангеле Божи, Пазителю наш, моли се за нас!
Амин.

Клагенфурт, Австрия,
2015 г.

Новини: Проповеди

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар