Папа Франциск призова съвременните властолюбци и експлоататори да се покаят

25 февруари 2016, 09:34

Тези, които имат власт и богатство, са призвани да се разпореждат с тях за общото благо. Нека онзи, който ги използва като средство за произвол и злоупотреби, намери в себе си смелостта да се покае и да промени живота си. Това са два от акцентите от вчерашния катехизис, който Папа Франциск предложи на поклонниците на площад „Св. Петър“ по време на редовната генерална аудиенция. Бог е над „пошлите човешки игри“, и Той не отказва прошка на никой, който моли за нея.
В изложението си Франциск уподоби властта на медал с две страни: светеща – когато властта бива осъществявана като служение; и обратна – жестока и плашеща – когато властта е самоуправство, което се превръща в господство и произвол, в това число и по пътя на насилието.
Папата обясни още един аспект от Божието Милосърдие, като си послужи с примера за вечната дилема на властта – дали да се използва за доброто на всички хора или за задоволяване на своята собствена алчност.
„Богатството и властта са неща, които могат да бъдат добри и полезни за общото благо, стига те да служат на бедните, да служат на всички по един справедлив и милосърден начин. Но когато, както често се случва, властта бива възприемана като привилегия, с егоизъм и тирания, тя се превръща в инструмент на корупцията и смъртта“ – отбеляза Светият Отец.
За да поясни посочената разлика Папа Франциск се позова на един известен библейски епизод, в който се разказва за злоупотреба, насилие, но и разкаяние. Цар Ахав хвърлил око на лозето, намиращо се близо до двореца му. То принадлежало на някой си Навутей, който отказвал да го отстъпи, тъй като в онези времена, както поясни Папата, земевладението се считало за практически неотчуждаемо (държавата не можела да го конфискува – б. пр.). За да задоволи тази жажда за притежание, жената на Ахав, Йезавел, наредила Навутей да бъде опозорен, а след това – изпратен на смърт. И така, земята му се оказала в ръцете на царя.
«Това далеч не е история от минало време! Това е и съвременна история, история за силните от този свят, които за пари използват бедните и експлоатират хората. Това е историята на търговията с хора, на робския труд, историята на бедните, които работят нелегално или за жълти стотинки, докато власт имащите се обогатяват от това. Това е историята на корумпираните политици, които искат да имат все повече и повече!» – каза Папата. И добави: «Ето до какво води власт, която се осъществява без уважение към живота, без справедливост и милосърдие».
След това Франциск наблегна на края на историята с Ахав – царят осъзнал греха си и се покаял. И в тази връзка призова: «Ето как могат да постъпят и съвременните експлоататори! Господ приема това разкаяние. И все пак е бил убит невинен човек, а извършеното злодейство е довело до неизбежните последици. Наистина, стореното зло оставя болезнени следи, и човешката история носи върху себе си раните от това зло… Милосърдието може да лекува раните и да променя историята».
В заключение Франциск призова верните да се вгледат в Христос. Престолът на този Цар е Кръстът. Този Цар не убива, а напротив – дава живот. Нека Неговият пример ни насърчи да изпитаме сърцето си: «През великопостния път в Годината на Милосърдието нека изпитаме съвестта си и си зададем въпроса до каква степен върху нашия начин на мислене, оценки и постъпки влияе изкушението да злоупотребяваме с власт над другите или да се възползваме от привилегии».

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар