Отец Иван Топалски: „Вярата във Възкресението дава изцяло нова перспектива на нашето съществуване!“

28 март 2016, 18:54

На тържествената великденска света литургия в Калояново и тази година се стекоха стотици вярващи. Големият и хубав храм „Св. Андрей“, чийто основен камък е осветен от св. Папа Йоан-Павел II, нe успя да побере всички желаещи да участват в богослужението – много от тях бяха отвън, а се забелязваха и доста представители на православната част на селото. Публикуваме пълния текст на проповедта, произнесена от енориста отец Иван Топалски.

„Христос възкръсна! (Народът: Наистина възкръсна!)
Драги верни,
Това е възгласът, Благата вест, която ехти по всички краища на земята в този тържествен ден. Това е празникът, който изпълва хората с надежда и упование. Исус Христос, нашият Господ, победи смъртта! Исус Христос, нашият Господ, ни дари вечен живот и общение с Бог! Днес е Възкресението, днес е денят на победата! Но, драги верни, дали нашата вяра във Възкресението е достатъчно силна и дълбока, тъй както вярата на апостол Петър, за когото се разказваше в първото четиво? Или както вярата на останалите апостоли, които отдадоха целия си живот в служба на Божието царство?
Разказва се за една съвсем, бих я нарекъл незначителна, случка в живота на св. Иван от Арс, енорийски свещеник на едно малко селце в Южна Франция. Един ден след литургията до него се приближава човек, който го запитва и му казва: „Отче, Вие вярвате ли във Възкресението?“. Светецът му отвръща: „Вярвам. Убеден съм в това!“. Все още с недоверие, човекът отново го пита: „Но колко вярвате? Колкото, че днес, както е неделя, утре идва понеделник? Колкото, че след залеза винаги идва изгревът?“. Светецът се усмихва и му казва: „Да, и дори ако е възможно след неделята да не дойде понеделник, или след залеза да не дойде изгревът, думите на Господ никога няма да преминат!“. И този човек казва: „За кои думи говориш?“. А светецът му отвръща: „Например за тези: „Аз ще възкръсна на третия ден“. Господ не може да лъже, и затова аз Му вярвам“ – добавя св. Иван. Човекът се усмихва и се прибира в дома си с укрепнала вяра, защото макар и семпъл човек, и той знае, че Господ не е способен, че Господ не може да лъже.
Драги верни, апостолите и останалите Христови ученици също имаха съмнения, също им липсваше достатъчно вяра в някои моменти… Единствено Дева Мария никога не се усъмни в Христовите думи, в думите на своя Син. Единствено Дева Мария не се усъмни в Неговото Възкресение. Но апостолите, дори тези, които Му бяха най-близки, и те проявяваха неверие в различни случаи. Дори един от тях – Юда, Го предаде за тридесет сребърника. Апостол Петър три пъти се отрече от Него. На Голгота повечето Му ученици и апостоли Го изоставиха и се разпиляха. Но, драги верни, по-късно, когато Христос възкръсна и се яви в горницата, когато позволи Тома да постави ръката си в раните Му, когато се връщат онези двама ученици от Емаус и разказват как Господ им се е явил и им е говорил, всички те повярваха. И, окрилени от тази вяра, придобиха смелостта да проповядват. Възкресението на Христос промени живота им!
Драги верни, ако ние вярваме във Възкресението на Христос, първото и най-важно нещо е промяна на живота ни съобразно това, което Той ни е поучавал. Както и апостол Павел казва във второто четиво, което прочетохме: „Ако сте възкръснали с Христос, търсете това, което е горе, където Христос седи отдясно на Бог“. Апостолът не ни казва: „Изоставете всичко земно!“. Не! Ние няма как да изоставим и земните неща, но ни предупреждава и ни казва: „Търсете онова, което е там горе!“. Защото Възкресението Христово ни дава една изцяло нова перспектива на нашето съществуване – тази за вечния живот. Някой може да каже: „Добре, аз съм вярващ, вярвам във Възкресението, но какво толкова, какво ме касае мен?“. Драги верни, касае ни много! Ако ние вярваме, че Христос е възкръснал, то това означава, че Христос е истинен, и доказва правотата и смислеността на всяка Негова дума. Ето защо ви разказах тази, на пръв поглед незначителна, случка в Арс. Ако ние вярваме във Възкресението, това означава, че трябва да вярваме във всяка Христова дума. А какво ще рече това? Това означава вече много. Защото Христос каза: „Всеки, който живее и вярва в Мене, няма да умре навеки!“. Малко ли е това, драги верни, за да променим живота си? Това дава надежда на всички нас, това ни дава упование, това изпълва с радост дори и онези, които са изгубили близък човек, защото Бог с възкресението Си придоби за всички нас живот във вечността. Христос е казал и много други неща, казал е: „Обичайте се един друг, тъй както Аз ви възлюбих“. Това не е ли способно да промени живота ни? Ако ние имахме малко повече човешко-божествени отношения помежду си, ако знаехме и сме способни на милост, на милосърдие, на обич, на прошка, на състрадание – това би ли касаело нашия живот? И друго каза Той: „Онези, които повярват в Мен и се кръстят в името на Отца и Сина и Светия Дух, ще бъдат спасени. А онези, които не повярват, са вече осъдени“. Драги верни, тогава дали е логичен един такъв израз, едно такова мислене: „Да, аз си вярвам във Възкресението, но какво толкова?“. Ако ние вярваме във Възкресението, това означава, че и животът ни трябва да е съобразен с учението на нашия Спасител. Тогава не бихме пренебрегвали тайнствата, не бихме пренебрегвали Божиите заповеди, и щяхме да имаме истинско упование в Бог, щяхме да имаме надежда и радост в Христос.
Апостол Павел ни призовава в едно от посланията си: „Свидетелствайте вярата си. Крещете я от покривите“. Драги верни, нека с думите и делата си проповядваме и свидетелстваме тази Блага вест: Христос възкръсна, Христос победи смъртта и греха, и за всички нас придоби живот за вечността!
Днес, когато се приберем в домовете си с благословената храна, нека занесем и пламъка на вярата, нека занесем и радостта и мира, които ни идват от днешния празник на победата на нашия Спасител, на Неговото Възкресение. Амин!
Христос възкръсна!
(Народът: „Наистина възкръсна!“).

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар