Какво е вярата в Бог?

Препубликуваме една от проповедите, писани за нашия сайт от преминалия преди няколко дни във вечността † отец Мариуш Полцин – незабравим свещеник и голям наш приятел! Текстът е предназначен именно за Неделята на Божието Милосърдие, която всяка година честваме седем дни след Възкресение Христово.

Проповед за Неделята на Божието Милосърдие
(Втора Пасхална неделя)

Братя и сестри,
Колкото пъти си спомняме за Тома, обклюкарстван, определян като „неверния Тома”, толкова пъти може неговата личност да ни подбуди към спор по темата за вярата и невярата в Бог. И всичко това става само една седмица, след като сме яли великденската закуска, след като с любов сме споделили помежду си осветените великденски яйца.
Спорят на тази тема за вярата и невярата богослови, вярващи и невярващи хора, с диплома и без диплома, възрастни, които упрекват внуците си, че не са достатъчно религиозни, като тях.
Кой е невярващият човек? Струва ми се, че това е онзи, който – за да заглуши собствената си несигурност, се опитва да докаже – често казвайки, че по научен път, – че Господ Бог не съществува.
Когато Адам се отдалечил от истината Божия, поискал да се скрие от Бог в някоя миша дупка в Рая. Невярващият е наивен човек, защото си мисли, че може да се скрие от Бог – Всезнаещия и Всевиждащия.
Какво е вярата в Бог? Отговор на Божия въпрос: „Къде си, Адаме?”
Колко често Бог, Който търси всеки един от нас, на Своя въпрос чува отговора: „Тук съм, обаче нямам време за вярата. Бях на училище, ходих на плуване, на уроци по музика, на английски… Сега съм на пост… отговорностите, семейството… Ти си тук, Боже, но аз за Твоята трудна вяра съм прекалено слаб…”
Адам, когато се отдалечил от истините Божии, в разговора си с Бог също започнал да се оправдава.
Вярата е отговорът: „Боже, търсиш ли ме – където и да съм в момента, вървя към Теб!”
Амин.

† отец Мариуш Полцин, OFM Cap.

Новини: Проповеди

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар