Любовта към Спасителя

10 април 2016, 17:08

В трудни моменти от живота ни се появява в нас желание да се върнем към времето и мястото, където сме се чувствали щастливи. Оттам идва носталгията по родния дом, тъгата от спомена за стари, но хубави времена…
Учениците, изправени пред смъртта на Исус, по подобен начин искат да се върнат към онова, което е бил животът им преди, към онова, което им е давало сигурност. Още не разбират какво ги очаква в бъдеще. И тогава Исус им показва, че не може да има връщане назад към добрите стари времена. Учениците са призвани да вървят подир Исус. Затова връщането към предишния им живот, към живот със спомените, е вече невъзможно. Петър, а заедно с него и останалите апостоли, получават нова основа, върху която трябва да съградят живота си и това е любовта към Спасителя. Любов, която не се съблазнява нито от изневярата, нито от слабостта, любов, която не се надява на човешките сили и уверения, любов, върху която Петър ще гради не само своето бъдеще, но също така бъдещето на цялата Църква.
Молим Ти се, Господи, направи така, че пред изкушението да се завърнем към миналото и страха от това, което предстои, подобно на Петър да намерим отговор на въпроса дали Те обичаме. Нека да усетим колко голяма е Твоята любов и колко трайна основа може да бъде тя в целия наш живот. Амин.

† отец Мариуш Полцин, OFM Cap.
(проповед, произнесена през април 2013 г.)

Новини: Проповеди

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар