Мария и Йосиф – послушни и всеотдайни на Бог

30 декември 2016

Проповед на † отец Мариуш Полцин, OFM Cap.

Мария и Йосиф не се различавали много от други съпружески двойки. Но характерно за тях било това, че били послушни и всеотдайни на Бог, Който ги проводил при Неговите приятели.
Колко ли са били децата, доведени в онзи ден в Храма? Колко ли от тях са били представени на Господ? Но Симеон се спрял само при малкия Исус, за да Го вземе с вълнение в прегръдките си и да изрече пророческите думи за Него.
Само и единствено пророчицата Анна разказвала за малкия Исус на всички с голяма радост, прославяйки Бог.
Мария и Йосиф приемали с вяра всичките думи и жестове, спомняйки си ги после, сред трудностите на всекидневието.
Исусе, на застъпничеството на Твоето земно Семейство, на Мария и Йосиф поверяваме днес нашите семейства. Давай ни винаги благодатта да откриваме всеки ден Твоето присъствие сред нас!
Амин.

Новини: Проповеди

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар