Папа Франциск: „Молитвата е противоотровата срещу омразата и войните“ (пълен текст)

20 февруари 2017, 13:34

На 19 февруари 2017 г., 7-ма неделя от Обикновеното време, папа Франциск направи кратко апостолическо посещение в римската енория „Santa Maria Josefa del Cuore di Gesu a Castelverde“. След среща с деца и семейства от енорията, папата отслужи неделната литургия в местната енорийска църква. По-долу публикуваме превод на произнесената от него проповед.

В днешните четива се съдържа, бих казал, едно-единствено послание. В първото четиво чуваме как Господ ни казва: „Бъдете свети, защото аз, Господ, ваш Бог, съм свят“ (Лев. 19, 2). Бог Отец ни казва това. А Евангелието приключва с тези думи на Исус: „Бъдете съвършени, както е съвършен и небесният ваш Отец“ (Мат. 5, 48). Това е едно и също нещо. Тази е програмата за живота. Бъдете свети, защото Той е свят; бъдете съвършени, защото Той е съвършен.
Бихте могли да ме попитате: „Но, отче, кой е пътят към светостта, какъв път трябва да изминем, за да станем свети?“ Исус го обяснява добре в Евангелието, обяснил го е с конкретни примери.
Най-напред: „Слушали сте, че бе казано: „Око за око и зъб за зъб“. Аз пък ви казвам да не се противите на злото“ (Мат. 5, 38-39). Това ще рече: не на отмъщението. Ако в сърцето си изпитвам омраза заради нещо, което някой ми е сторил, и искам да си отмъстя, това ме отдалечава от пътя към светостта. Не на отмъщението. „Ти ми стори еди-какво си, ще си платиш!“ Това християнско ли е? Не. „Ще си платиш“ не може да е част от езика на един християнин. Не на отмъщението. Не на омразата. „Да, но той направи живота ми невъзможен!“… „Онази близка там всеки ден злослови по мой адрес! И аз ще злословя за нея…“ Не. Какво ни казва Господ? „Моли се за нея“. „Трябва да се моля за нея?“ – ще попитате. „Да, моли се за нея“. Това е пътят на прошката, пътят да забравиш обидите. Забиват ли ти плесница по дясната страна? Обърни и другата. Злото се побеждава с добро, грехът се побеждава с такава щедрост, с такава сила. Омразата е лошо нещо. Всички знаем, че тя не е безобидна. Големите войни, както виждаме по новините, по вестниците, всички тези избивания на хора, на деца… колко много омраза!, но е все същата омраза – та това е същото! То е същото, което изпитваш в сърцето си към онзи, към онази или към някой от роднините си, или към тъщата или свекървата, или към някой друг – то е все същото. При войните е станало в по-големи размери, но е същото нещо. Омразата, желанието за мъст, изразено в „Ще си платиш“ – това не е християнско.
„Бъдете свети, както Бог е свят“; „бъдете съвършени, както е съвършен вашият Небесен Отец“; „Той оставя Своето слънце да грее над лоши и добри, и праща дъжд над праведни и неправедни“ (Мат. 5, 45). Той е добър. Бог дава своите блага на всички. «Но ако онзи злослови за мен, ако онзи ми причинява злини, ако онзи еди-какво си…» Прости му. В сърцето си. Това е пътят към светостта и това е нещото, което би отдалечило от войните, така че изобщо не биха се случвали. Войната започва тук, в огорчението, в омразата, в желанието за отмъщение, в желанието да накараш някого да си плати. Това обаче разбива семейства, разбива приятелства, разбива общности, разбива много, много… Ще потитате: «Тогава какво трябва да правя, отче, когато изпитвам такива чувства?». Исус го казва, не го казвам аз: «Обичайте враговете си» (Мат. 5, 44). «Трябва да обичам онзи?» – Да. – «Не мога». – Моли се, за да можеш. – «Обичайте враговете си и се молете за онези, които ви преследват» (пак там). «Да се моля за онзи, който ми причинява злини?» – Да, защото това променя живота, защото Господ му прощава. Това е Божието великодушие, Бог е великодушен, Бог с голямото сърце, Който прощава всичко, Който е милосърден. «Наистина, отче, Бог е милосърден» – ще кажете вие. А ти? Ти милосърден ли си, ти милосърдна ли си с хората, които ти причиняват зло? Или с онези, които не ти мислят доброто? Ако Бог е милосърден, ако Той е свят, ако Той е съвършен, и ние трябва да сме милосърдни, свети и съвършени като Него.
Това е светостта. Всеки мъж и всяка жена, които правят това, заслужават да бъдат канонизирани, да станат светци. Толкова прост е християнският живот. Съветвам ви да започнете от малкото. Всички имаме неприятели; всички знаем, че онзи или онази злословят по мен, всички го знаем. И всички знаем, че онзи или онази ме мрази. Всички знаем. Тогава да започнем от малкото. «Но аз знам, че един човек ме наклевети, каза много лоши неща за мен». Съветвам ви: отделете си минутка, обърнете се към Бог Отец: «Онзи или онази е Твой син, Твоя дъщеря: промени сърцето му (и). Благослови го, благослови я». Това означава да се молим за онези, които не ни мислят доброто, за неприятелите. Може да се прави по много прост начин. Може би озлоблението остава, може би омразата остава в нас, но започваме да полагаме усилия да тръгнем по пътя на този Бог, Който е толкова добър, милосърден, свят и съвършен, че дава слънце и на лоши, и на добри: Той е за всички, добър за всички. Трябва да сме добри с всички. И да се молим за онези, които не са добри, да се молим за всички.
А трябва ли да се молим за онези, които избиват деца по време на война? Трудно е, твърде далечно ни е, но трябва да се научим да го правим, за да се обърнат. А трябва ли да се молим за онези хора, които са ни по-близки, но ни мразят, вършат спрямо нас лоши неща? «Ех, отче, трудно е! Бих искал да ги хвана за гърлото!» – Моли се. Моли се Господ да промени техния живот. Молитвата е противоотрова срещу омразата, срещу войните, срещу войните, които започват вкъщи, които започват в квартала, които започват в семейството… Само се замислете върху наследените семейни войни: колко много семейства биват разбити и се мразят по наследство. Молете се, за да има мир. И ако знам, че някой ми желае злото, че не ми желае доброто, трябва да се моля още по-специално за него. Молитвата е силна, молитвата побеждава злото, молитвата носи мир.
Днешното Евангелие, днешното Божие Слово е просто. Съдържа този съвет: „Бъдете свети, защото Аз, Господ, вашият Бог, съм свят“. И още: „Бъдете съвършени както е съвършен вашият Небесен Отец“. Поради това, просете за благодатта да не оставате в състояние на омраза, за благодатта да се молите за неприятелите си, да се молите за хората, които не ви желаят доброто, за благодатта на мира.
Моля ви да се опитате да направите следното: всеки ден по една молитва. „А, онзи не ми желае доброто, но, Господи, аз те моля…“. По една на ден. Така ще победим и ще стъпим на онзи път на светостта и съвършенството. Така да бъде.

Източник: © www.vatican.va
Превод от италиански: © www.catholic-news.bg

Новини: Проповеди

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар