Трета седмица: Да познаваме и обичаме Исус. Първи ден

17 март 2017, 19:54

33-дневна духовна подготовка за пълно посвещаване на Исус чрез Мария
Трета седмица

Да познаваме и обичаме Исус

Третата седмица, казва свети Луи Мари Гриньон, ще използваме, за да опознаем Исус Христос.
Не можем да обичаме това, което не познаваме. Което пък познаваме половинчато, не можем да обичаме от цяло сърце. Ще молим Мария да ни въведе в познанието за Исус, да ни открие своя божествен Син, така че чрез нея той да царува неограничено в нас. Отказваме се от сатаната и избираме Исус Христос за наш цар, за наш единствен господар и повелител.

Ежедневни молитви през третата седмица

- Литании към Свети Дух
- „Звездо морска светла“
- Литании към Пресвятото Име Исусово или към Пресвятото Сърце Исусово
- Молитва на свети Августин – стр. 71 от “Трактат за истинската набожност към Пресветата Дева“

Духовни упражнения: размишление, изпит на съвестта. Упражняване на добродетели: деяния на любов към Бог и към ближния, понасяне на страданието с радост, прощаване на причинената ни неправда

Молитва преди размишление през третата седмица:
О, Мария, непорочна Девице и Божия Майко! Възхвала, благодарност и почит на Пресветата Троица за всички благодати, които ти е дала! Чрез теб Исус пожела да дойде от Отца чрез Светия Дух при нас. Ти си също наша Майка, Господарка и Царица. Води ни към Исус!
Измоли ми светлина и любов от Светия Дух, за да опознавам все по-добре Исус и все повече да го обичам. С посвещаването си на теб искам с теб вечно да принадлежа на Исус.
Ела, Свети Душе, изпълни сърцата на Твоите верни и разпали в нас огъня на Твоята божествена любов.

Трета седмица. Първи ден

Любовта на Христос към нас: Въплъщението

Скритата от вечността невидима Божия любов се прояви видимо в Исус Христос. Кой е в състояние да проумее таз мистерия? Да помолим Майката на красивата любов да ни даде да познаем любовта на Христос, която „превъзхожда всяко знание“ (Еф 3,19).

„С вечна обич те обикнах и затова прострях към тебе благоволение“ (Йер 31, 3).
„Защото Бог толкоз обикна света, че отдаде Своя Единороден Син, та всякой, който вярва в Него, да не погине, а да има живот вечен“ (Ив 3, 16).
„И Словото стана плът, и живя между нас, пълно с благодат и истина; и ние видяхме славата Му, слава като на Единороден от Отца“ (Ив 1, 14).
„И вече не аз живея, а Христос живее в мене. А дето живея сега в плът, живея с вярата в Сина Божий, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене“ (Гал 2, 20).

Молитва: Господи, чрез благовестието на Ангела ние узнахме за въплъщението на Христос, Твоя Син. Сега Те молим: Влей благодатта Си в нашия дух, за да достигнем чрез неговите страдания и кръст до славата на Възкресението. Амин.

Духовно четиво: „Подражание на Христа“, част ІV, гл.2 – За голямото добро и любов, които Бог проявява към човека в тайнството Евхаристия

Новини: Хроника

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар