Кръстен път със Св. Жан-Мари Виане

09 март 2018, 14:01

КРЪСТЕН ПЪТ
със Светия Енорист от Арс

ВЪВЕДЕНИЕ
Кой от нас би могъл да се взре в Светия Кръст, на който Исус Христос отдаде живота си, и да не бъде изпълнен с най-дълбока признателност? Исус Христос, равният на Отца, умира, за да спаси нас. О, Свети Кръст! О най-чист Кръст! Без теб ние не виждаме небето, не виждаме Бога. Без теб няма никакво щастие в предстоящия живот. Нека по-често се приближаваме към подножието на Кръста и в него ще видим ключа, който ще ни отвори небесните врати и ще затвори вратите на ада. [Вж. нататък]

Новини: Актуално

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар