Първа изповед

10 април 2017, 10:17

На 8 април децата, които се подготвят за Първо Причастие в енория „Св. Йосиф“ в София, за пръв път пристъпиха към тайнството Изповед.
Още на влизане в конкатедралата те бяха посрещнати от енорийския свещеник отец Ярослав Бабик, OFM Cap. Пред олтара бе запалена голямата пасхална свещ, а до нея бе поставена бяла кошничка с малки свещички, на които бе изобразено Светото Причастие, както и гръцките букви „алфа“ и „омега“ – символ на това, че Исус е начало и край на всичко в нашия живот.
Отец Ярослав прочете евангелския откъс от св. Лука, в който Исус разказва притчата за изгубената овца и притчата за изгубената драхма. След това той обясни на децата, че всеки един от тях е тази изгубена овца, а пастирът е Исус, Който оставя всичко и тръгва да търси всеки един от тях, точно както търси изгубената овца. Исус желае да се срещне с всеки един, и мястото за тази среща е тайнството Изповед. Децата разбраха, че са също и изгубената паричка от другата притча – същата тази изгубена драхма, която, след като бъде намерена, става повод за голяма радост. По същия начин и срещата на Исус с децата в изповедалнята е повод за голяма радост.
След като приключи краткото размишление, енористът покани децата, едно по едно, да се приближат към изповедалнята за своята първа изповед, а останалите деца трябваше да останат отпред при олтара, където изпяха някои от любимите си песни, водени от Юлия Ритер.
Всяко дете, приключило с изповедта, се връщаше обратно при олтара, вземаше свещичка от кошничката и запалваше светлинката, вземайки огън от голямата пасхална свещ – символ на светлината, която вече имат в сърцата си, светлина, запалена от Исус.
След края на изповедта, отец Ярек отново застана пред децата, каза им няколко насърчителни думи, и не пропусна да предупреди родителите, че след като излязат от църквата, имат възможност за избор между сладолед, шоколад или торта – начина, по който да възнаградят добрите си деца за смелостта да дойдат на тази първа среща с Господ.
Първото Причастие в енория „Св. Йосиф“ е планирано за 14 май тази година. Преди голямото събитие децата ще пристъпят още веднъж към тайнството Изповед.

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар