Миропомазание в енория „Св. Йосиф“, София

4 юни 2017, 09:31

„Като чуха апостолите, които бяха в Йерусалим, че Самария е приела словото Божие, проводиха там Петра и Йоана, които слязоха и се помолиха за тях, за да приемат Дух Светий. (Защото Той не бе слязъл още нито върху едного от тях, а само бяха кръстени в името на Господа Исуса.) Тогава възлагаха върху им ръце, и те приемаха Духа Светаго “ (Деян 8,14-17).

На вечерната Света литургия вчера в конкатедрала „Св. Йосиф“, в София, в навечерието на тържеството на Свети Дух, 11 младежи приеха в тайнството Миропомазание печата на Светия Дух от ръката на епископ Георги Йовчев, Софийско-Пловдивски владика.
Тайнството Миропомазание, заедно с Кръщението и Евхаристията, са така наречените тайнства на християнско въведение, с които се поставят основите на целия християнски живот. „Родени чрез Кръщението за нов живот, вярващите биват укрепени чрез тайнството на Миропомазването, а в Евхаристията получават храната на вечния живот. Така в тайнствата на християнското въведение те придобиват все по-големите богатства на божествения живот и напредват в усъвършенстването на любовта“ (ККЦ, 1212). Миропомазването усъвършенства кръщелната благодат. Чрез него още повече се заздравява свързаността с Христос и Църквата, както и с нейната мисия. Чрез тайнството, дадено от Светия Дух, християнинът получава възможност да свидетелства за вярата със слово, подкрепено с дела. „Миропомазването, както и Кръщението, отпечатват в душата на християнина един духовен знак или незаличим характер, ето защо това тайнство може да се получава само един път в живота“ (ККЦ 1317).
Докато в Източната Църква Миропомазанието се дава непосредствено след Кръщението, последвано от Евхаристията, в Западната Църква има известен интервал между получаването на трите тайнства на християнското въведение. Кандидатът за Миропомазване трябва да е достигнал съзнателна възраст, за да потвърди, че изповядва вярата и желае да получи това тайнство и че е готов да бъде ученик и свидетел на Христос в Църквата и в живота.
Отслужването на това тайнство в Католическата Църква се извършва от епископа, който помазва челото на кръстения със свето миро и възлага ръка върху него с думите: „Приеми печата на Светия Дух“.

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар