Тайната на Бог

11 юни 2017, 16:10

Проповед за тържеството Света Троица

Братя и сестри,
Общо взето свещениците не обичат много да проповядват по темата за Светата Троица, а верните не обичат да слушат за тази тайна.
Наблюдавах някога хората в църквата по време на проповед за Светата Троица. Проповедта не беше лоша, с хубаво поставени тези и понятия. Обаче ми се стори, че не намери интерес у никого – преминаваше сякаш над главите на слушащите.
От какво бягат проповедниците и верните, избягвайки от темата за Светата Троица?
Със сигурност не от понятието Бог, покрито със завесата на тайната.
Със сигурност не бягат от истината за Бог – докрай недоизказана.
Те бягат от безбройни философски спекулации – различни възвисени титли, взаимоотношения, понятия, всичко онова, в което е било влюбено средновековието. Нашите времена не са благосклонни към философските спекулации. Днес чужди ни се струват онези философски усилия както за Светата Троица,така и по темата за атеизма.
Някога много интересни и велики, доказателствата на св. Тома Аквински за съществуването на Господ Бог никой днес не иска да чуе и никого те не убеждават. Аргументите на Тома Аквински на вярващите хора не им трябват, а невярващите не са в състояние да убедят.
В света на високите технологии по-скоро трябва да се говори за неопознаваемия Бог, Който трябва да стане предмет на нашето удивление, възхищение и на нашата обич.
Какво казвал Исус за Бог?
Исус никога не е използвал понятието „Света Троица”. Много са имената на Бог в Библията, но понятието „Троица” го няма. Понятието „Троица” е важно и нужно, но е измислено от богословите, които се опитват да разчупят тайната на Бог като твърд орех.
Исус говорил за Бог не с езика на философ или на богослов. Казвал: „Отче”. Бог – това е Отец, Който Го обича.
За Себе Си говорил като за Син на Отца – Дете на Бог. Казвал, че всичко получава от Отца и всичко дава на Отца.
Чудесно, красиво нарекъл любовта, която обединява хората и Бог – Дух Свети.
Говорил, проповядвал със загадъчен език. Обаче Исус не дошъл на този свят за това да обяснява тайната на Бог. Той дошъл да покани човека към живота Божи. За да можем ние да живеем заедно с Бог и да живеем Неговия живот.
Кога човекът живее живота Божи? Тогава, когато види в Бог Отца. Когато види в себе си Божие дете. Не бяга от това да бъде дете Божие. За такова състояние се узрява с времето. Имам предвид състоянието на вярващо и уповаващо се на Бог дете дори при биологична зрялост.
Ако разберем, че любовта е Дух Свети, обединяващ Бог с хората, че не може да се обича Бог, без да се обича другият човек, че Бог най-напред срещаме в другия човек, когото трябва да приемем такъв, какъвто е – ще започнем да живеем с живота на Божията общност.
Гръцката философия наричала Бог „най-съвършеното битие” – абсолюта, съвършеството, което няма нужда от никого и от нищо, защото стига само на себе си. Човекът според гръцките философи жадува, мечтае за него, но съвършенството го гледа отгоре, както се гледа нещо несъвършено, недостойно, като червей…
Исус, напротив, гледал с очите на вярата!
Ето това е Бог, Когото познах чрез вярата, чрез любовта – Богът на християните и само на християните. Бог, Който е любов и учи на любовта. И няма друг бог на Небето и на земята, който би бил равен на Него.
Засега на земята не ни е дадено да разберем с човешкия си разум тайната на Бог, но можем да се стараем да живеем с живота на Бог – живота на взаимната любов.
Амин.

† Отец Мариуш Полцин, OFM Cap.
(2015 г., Клагенфурт)

Новини: Проповеди

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар