Папа Франциск добави нов критерий за признаване на святост: да пожертваш живота си за другите

12 юли 2017, 16:35

На 11 юли 2017 г. Светият Престол обнародва апостолическото послание на папа Франциск под формата на motu proprio (лат. букв. „по собствена инициатива“ – б. р.), озаглавено „Maiorem hac dilectionem“ (лат. „Няма по-голяма любов“). Въз основа на този документ в Католическата Църква се появява ново основание за официално признаване на човешката святост – „пожертване на собствения живот“.
„Няма по-голяма любов от тази, да положиш душата си за своите приятели“ (Ив. 15, 13). Като се позовава на тези думи на Исус Христос, папата подчертава, че специално внимание и почит заслужават онези християни, които, като следват Господ, „доброволно и без принуда са се съгласили да дадат живота си в жертва за други хора и да не променят това си решение до самата смърт“.
„Без съмнение – отбелязва Светият отец – героичното жертване на собствения живот, мотивирано и укрепвано от милосърдната любов, е истински, пълен и образцов израз на подражанието на Христа, а следователно – то заслужава същото онова възхищение, което общността на вярващите обичайно отправя към хората, доброволно приели мъченичество по кръв или героично практикували християнските добродетели“.
В съгласие с официалното становище на Конгрегацията за делата на светците папа Франциск учредява нови положения по отношение каноничните процеси по беатификация и канонизация: наред с признаването на мъченичество и на героични добродетели, ново и отделно основание за прослава ще бъде и пожертването на собствения живот.
Според новото апостолическо послание под формата на motu proprio, за да бъде обявен за блажен един Божи слуга, е необходимо пожертването на неговия живот да съответства на следните критерии: Божият слуга трябва да героично да е приел неминуемата смърт от милосърдна любов, бидейки свободен и приемайки това доброволно; трябва да съществува връзка между пожертвания живот и преждевременната смърт; да е известен със своя благочестив и добродетелен живот, и след смъртта да е придружаван от особени знаци. За беатификация е необходимо и чудо, измолено от Бог по негово застъпничество след смъртта му.
На основание новопубликуваното апостолическо послание съответстващи поправки ще бъдат направени и в други документи на Църквата, които се отнасят до етапите в процеса по признаване на светостта и основанията за него: заедно с мъченическите и героични добродетели, ще бъде внесено и допълнението за самопожертването на живота, съобщава радио „

Новини: Ватикана

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар