„Папата не може да прави каквото си поиска“

12 октомври 2017, 14:15

„Папата не е върховен господар – от епохата на Григорий Велики идва обръщението „слуга на Божиите слуги“ – но, както обичам да казвам, би трябвало да бъде гарант на послушанието, на съгласуваността на Църквата с Божията воля, изключвайки всякакво усмотрение от негова страна. Папата не може да казва: „Църквата – това за съм“, или: „Традицията – това съм аз“, а напротив – има много ясни ограничения, като трябва да е въплъщение на задължението на Църквата да се съобразява с Божието Слово. Ако в Църквата се появят изкушения да се постъпва по друг начин, да се избере по-удобния път, тогава трябва да се запитаме дали това е законно допустимо.
Следователно Папата не е някакъв орган, който би могъл да даде живот на една друга Църква, а е спирачка срещу усмотрението. Ще дам един пример: от Новия завет знаем, че свещеният брак е неразрушим. Има мисловни течения, които казват, че Папата би могъл да премахне това задължение. Само че не е така. И през януари 2000 г., в обръщението си към римските съдии, Папата каза, че по повод тенденцията да се иска прекъсване на обвързаността с неразрушимостта на брака, той не може да прави каквото си поиска, а напротив – дори трябва да наблегне на послушанието, и трябва да продължи, дори и в този смисъл, жеста с измиването на краката“.

Йозеф Ратцингер (Папа Бенедикт XVI),
из „Бог и светът“, изд. „San Paolo“, p. 345-346

Източник: Il Timone
Превод: www.catholic-news.bg

Новини: Коментари

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар