Свети Мартин

11 ноември 2017, 13:10

Свети Мартин (316-397г) е един от най-обичаните светци, който е почитан както в Католическата църква, така и в протестантската и православната. Житието му е описано в „Legenda Aurea“, най-популярната и широко разпространена религиозна книга през средновековието. Той бил много почитан още приживе заради безкрайните добродетели, с които бил надарен и за които са разказани много случки от живота му – смирение, почтеност, справедливост, търпение, прилежност в молитвата, строгост към себе си, огромно милосърдие към грешниците, голямо състрадание към бедните, както и заради чудесата, които извършвал – прогонвал зли духове, обръщал неверници, изцелявал, съживявал.
Свети Мартин владеел голямото изкуство да разпознава дяволите. Те били толкова видими за него, че той ясно ги разпознавал под всякакъв образ. Понякога виждал злите духове под вида на Юпитер, най-често като Меркурий, друг път под образа на Венера или Минерва. Той ги наричал всички по име и се разпореждал с тях. Най-зъл за него бил Меркурий, за Юпитер казвал, че бил груб и глупав.
Веднъж дяволът му се явил като цар, с корона, облечен в пурпур и обут в златни ботуши, весел и с приятелско изражение. След като и двамата мълчали дълго, дяволът заговорил: „Мартине, познай този, на когото се покланяш: Аз съм Христос, който ще слезе на земята. Но преди това искам да ти се открия.“ Тогава свети Мартин заговорил под въздействие на Свети Дух: „Моят Господ Исус Христос не е казал, че ще дойде в пурпур и с блестяща корона. Затова не вярвам, че това може да е той, защото не го виждам във вида, както когато е страдал, и не забелязвам раните по него от разпъването му.“ При тези думи дяволът изчезнал, оставяйки отвратителна миризма в килията.

Подбор и превод: catholic-news.bg

Новини: Актуално

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар