Насърчение за Адвента: Събуди се! Бог идва!

19 декември 2017, 21:46

„Събуди се! Спомни си, че Бог идва! Не вчера, не утре, а днес, сега! Единственият и истински Бог, „Богът на Авраам, Исаак и Яков”, не е Бог, който живее на небето, без да се интересува от нас и нашата история, а е „Бог, който идва”. Той е Отец, който никога не престава да мисли за нас и който, с най-голямо внимание към нашата свобода, иска да се срещне с нас и да дойде при нас; той иска да дойде в нашата среда и да живее сред нас, той иска да остане при нас. Към неговото „идване” го подтиква волята му да ни избави от злото и от смъртта, от всичко, което пречи на истинското ни щастие, Бог идва, за да ни спаси.“

Папа Бенедикт ХVІ
(Проповед на първа вечерна молитва, 2 декември 2006)

Превод: www.catholic-news.bg

Новини: Хроника

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар